กระทรวงวัฒนธรรมและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาออนไลน์เรื่องการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยในประเทศจีน

เมื่อวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา กระทรวงวัฒนธรรมและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกันจัด “สัมมนาจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยในประเทศจีน (รูปแบบออนไลน์)” งานสัมมนาที่จัดขึ้นประสบความสำเร็จอย่างมาก คุณฉางอวี่เหมิง ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ได้รับเชิญให้กล่าวปาฐกถาพิเศษในที่ประชุมจากการบันทึกวิดีโอสัมภาษณ์

ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมคุณฉางอวี่เหมิง ดำเนินการกล่าวตามหัวข้อ “การทบทวนและมองไปข้างหน้าสู่ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมจีน-ไทย” อย่างใกล้ชิด และได้ทบทวนสถานการณ์ความสัมพันธ์จีน-ไทยและความร่วมมือทางวัฒนธรรมโดยสังเขปเป็นลำดับแรก กล่าวด้วยความรู้สึกที่แท้จริงของตนเอง เป็นจึงบรรยายสั้นๆ ถึงพัฒนาการของความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมจีน-ไทยที่ลึกซึ้งและเต็มไปด้วยพลัง พร้อมทั้งแสดงถึงสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่เหนียวแน่นระหว่างจีนและไทย ไม่เพียงแต่เป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีที่แข็งแรงและมั่นคง แต่ยังเป็นแหล่งอำนาจในการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-ไทยในยุคใหม่ หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านก็ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับการดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ในการดำเนินพันธกิจ การปฏิบัติหน้าที่ และบทบาทของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ นอกจากนี้ คุณฉางอวี่เหมิงยังแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อฝ่ายไทยสำหรับการสนับสนุนและความช่วยเหลือ และเชื่อว่าการตัดสินใจและการปฏิบัติของรัฐบาลจีนและไทยในการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมร่วมกันเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีที่เข้มแข็งและมั่นคง

การสัมมนาครั้งนี้ทำให้เข้าใจและเข้าใจการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและไทยในระดับภาคทฤษฎีและปฏิบัติของข้าราชการ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและประชาชนทั่วไปของไทย นี่เป็นขั้นตอนสำคัญในการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนทางอุดมการณ์และวัฒนธรรมระหว่างประชาชนจีนและไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้น

                                                                                                                                                    -END-

P

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย