การแข่งขันออกแบบสัญลักษณ์ (Logo) ของงาน “เทศกาลภาพยนตร์จีน ณ กรุงเทพฯ” เพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุดห้าหมื่นบาท

การแข่งขันออกแบบสัญลักษณ์ (Logo)

“เทศกาลภาพยนตร์จีน ณ กรุงเทพฯ”

“เทศกาลภาพยนตร์จีน ณ กรุงเทพฯ” ถือเป็นงานสำคัญประจำปีของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกระทรวงวัฒนธรรม และ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย ในปี ค.ศ. 2020 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานขึ้นอย่างประสบความสำเร็จเป็นปีที่ 15 โดยมีการจัดฉายภาพยนตร์ ซีรี่ย์ และสารคดีจีน-ไทยยอดเยี่ยม รวมกว่าหนึ่งร้อยเรื่อง ได้รับการยอมรับและคำชื่นชมมากมายจากประชาชนชาวไทย การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ ไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนภาพยนตร์และโทรทัศน์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

เพื่อยกระดับงาน “เทศกาลภาพยนตร์จีน ณ กรุงเทพฯ” อีกขั้นให้เป็นที่รู้จักและจดจำในวงกว้างยิ่งขึ้น ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานออกแบบสัญลักษณ์ (Logo) ของงาน “เทศกาลภาพยนตร์จีน ณ กรุงเทพฯ” เพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุดห้าหมื่นบาท

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ร า ง วั ล

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล

รางวัลเงินสด มูลค่า 50,000 บาท

รางวัลเข้าชิง 3 รางวัล

รางวัลเงินสด มูลค่า 10,000 บาท/รายชื่อ

ยังมีรางวัลที่ระลึกอีกมากมายรอคุณอยู่

จากผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม 

การแข่งขันออกแบบสัญลักษณ์ (Logo)

“เทศกาลภาพยนตร์จีน ณ กรุงเทพฯ”

1. หน่วยงานผู้จัดงานและฝ่ายรวบรวมผลงาน

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

2.ระยะเวลาในการดำเนินการ

เวลาเริ่มดำเนินการ

ตั้งแต่วันนี้จนสิ้นสุดกิจกรรมในวันที่ 25 สิงหาคม 2564

ระยะเวลาการพิจารณาตัดสิน

วันที่ 26-31 สิงหาคม 2564

เวลาประกาศผลการตัดสิน

เดือนกันยายน 2564

3.รายละเอียดรางวัล

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล

รางวัลเงินสด มูลค่า 50,000 บาท

รางวัลเข้าชิง 3 รางวัล

รางวัลเงินสด มูลค่า 10,000 บาท/รายชื่อ

ยังมีรางวัลที่ระลึกอีกมากมายรอคุณอยู่

จากผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม

4.ข้อกำหนดการสร้างสรรค์ผลงาน

 1. สัญลักษณ์โลโก้ ต้องแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของภาพยนตร์ ใช้สีสันในการออกแบบโลโก้ ไม่มีข้อจำกัดในการดีไซน์ มีจินตนาการในการสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ มีลักษณะโดดเด่นทางศิลปะและมีแรงบันดาลใจ เป็นที่จดจำของผู้คนที่พบเห็น
 2. ส่งไฟล์งานอาร์ทเวิร์คต้องใช้รูปแบบไฟล์ JPG ซึ่งมีความละเอียด 300DPI ขึ้นไป รวมถึงกำหนดค่าสีเป็นโหมดสีมาตรฐาน CMYK ฟอนต์อักษร ไฟล์ภาพเวกเตอร์ (บนโปรแกรม AI และ PS เป็นต้น) ส่งผลงานพร้อมคำอธิบายในการสร้างสรรค์ผลงานไม่เกิน 300 ตัวอักษร
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบเอง ซึ่งจะต้องแตกต่างกับตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้าแบรนด์อื่น ๆ อย่างชัดเจน ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ผู้ส่งผลงานจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบตามกฎหมาย และจะถูกยึดคืนรางวัล
 4. ลิขสิทธิ์ในผลงานของผู้ลงสมัครที่เข้ารอบ สิทธิ์ในการใช้ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด จะเป็นของฝ่ายรวบรวมผลงานทั้งสิ้น  ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้สร้างผลงานไม่ได้รับอนุญาตให้นำผลงานหรือมอบอำนาจให้แก่ผู้อื่นหรือองค์กรไปตีแผ่หรือเผยแพร่ มีสิทธิ์ในการแสดงชื่อบนผลงานเท่านั้น
 5. ฝ่ายรวบรวมผลงานมีสิทธิ์ในการดำเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยน และสร้างสรรค์เพิ่มเติมในผลงานที่เข้าร้อบทั้งหมด
 6. ผลงานที่ส่งมาทั้งหมดจะไม่ถูกส่งคืน ดังนั้นขอให้ผู้สมัครเก็บต้นฉบับของตนเองไว้
 7. ผลงานที่ส่งเข้ามาต้องไม่ละเมิดบทบัญญัติและข้อบังคับของกฎหมาย มิฉะนั้น ความรับผิดชอบทั้งหมดจะตกเป็นของผู้ส่งผลงาน
 8. สำหรับผลงานที่เข้ารอบ ในเรื่องลิขสิทธิ์ สิทธิ์การใช้งาน รวมถึงสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ในกิจกรรมครั้งนี้ ล้วนเป็นของฝ่ายรวบรวมผลงานทั้งหมด
 9. ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ทุกประการ

5. เงื่อนไขเพิ่มเติม

 1. สามารถส่งผลงานในนามบุคคลหรือกลุ่มได้ ไม่จำกัดสัญชาติ
 2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันโปรดส่งผลงานไปที่อีเมล์ทางการที่ไว้รวบรวมผลงานออกแบบสัญลักษณ์ (Logo) เทศกาลภาพยนตร์จีน ณ กรุงเทพฯ ที่อีเมล์ cccinbkk5@gmail.com ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร สัญชาติ หน่วยงาน ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถติดต่อส่งข่าวสารให้ชัดเจน

การแข่งขันครั้งนี้สนับสนุนโดย

บริษัท เจียงซูหยางเหอ จำกัด

เพียงเจ้าเดียว

D

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย