กิจกรรม “สัปดาห์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจีน” ปี 2021 ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ เริ่มต้นขึ้นแล้ว!

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรม “สัปดาห์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจีน” ทางออนไลน์ โดยจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2021 เพื่อเป็นการแบ่งปันความงาม เสน่ห์และเรื่องราวของประเทศจีนให้ทุกท่านได้รับชม ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาติดตามและมีส่วนร่วมไปกับกิจกรรมในครั้งนี้

หัวข้อหลักของกิจกรรมคือ “ประเทศจีนอันสวยงาม” โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ “มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และการก่อสร้างในชนบทอันสวยงาม” “การท่องเที่ยวบนธารน้ำแข็งและหิมะ” และ “วัฒนธรรมอาหาร” เป็นการเล่าเรื่องราวของประเทศจีน ประชาสัมพันธ์กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ที่กรุงปักกิ่ง แสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ของวัฒนธรรมจีนและการท่องเที่ยว การผสมผสานแนวคิดการพัฒนารูปแบบใหม่ของ “ความสร้างสรรค์ การประสานงาน พื้นที่สีเขียว เปิดเผย แบ่งปัน” ในการบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในประเทศ ช่วยให้เพื่อนชาวต่างชาติเข้าใจประเทศจีนได้ดีขึ้น

กิจกรรมนี้จะจัดอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกับท่านทาง “ออนไลน์” ในครั้งนี้!