คกก.จัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งจัดกิจกรรม “วันผู้พิการจีนปี 2021”

แปลโดย: China Face

วันที่ 15 พฤษภาคม เนื่องในโอกาสต้อนรับวันช่วยเหลือคนพิการแห่งชาติจีนครั้งที่ 31 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 16 พ.ค. คณะกรรมการจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งจัดกิจกรรมในหัวข้อ “บรรลุความฝันงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ร่วมแบ่งปันอย่างกลมกลืน” ที่กรุงปักกิ่ง

นายโจว ฉางขุย รองประธานคณะกรรมการจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง รองประธานสหพันธ์คนพิการแห่งประเทศจีนกล่าวคำปราศรัยว่า การเชิดชูเจตนารมณ์กีฬาพาราลิมปิก ส่งเสริมการพัฒนาของคนพิการอย่างกลมกลืน ผลักดันการสร้างสังคมอย่างเปิดกว้าง เป็นเป้าหมายสำคัญของการจัดงานกีฬาพาราลิมปิกฤดูหนาว โดยคณะกรรมการจัดตั้งงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งจะแสดงบทบาทสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกช่วยเหลือคนพิการในสังคมจีน ผลักดันงานปรับปรุงมาตรการที่เอื้อประโยชน์สุขแก่คนพิการ ให้กำลังใจคนพิการในสู้ชีวิตอย่างไม่ย่อท้อต่อไป

นางหยาง หยางระบุ หวังให้งานโอลิมปิกฤดูหนาวเป็นแพลตฟอร์มกระตุ้นสังคมใส่ใจกลุ่มคนพิการมากขึ้น

วันที่ 15 พฤษภาคม นางหยาง หยาง ประธานคณะกรรมการนักกีฬางานโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง เข้าร่วมกิจกรรมวันช่วยเหลือคนพิการแห่งชาติจีนที่จัดโดยคณะกรรมการจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง และกล่าวว่า กิจกรรมช่วยเหลือคนพิการผ่านแฟลตฟอร์มงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว จะช่วยคนพิการได้ใช้ชีวิตในแบบฉบับของตนมากขึ้น กระตุ้นให้ผู้คนใส่ใจห่วงใยกลุ่มคนพิการในสังคมมากขึ้นเธอเน้นว่า โอลิมปิกไม่เพียงแต่เป็นการแข่งขันทางกีฬาเท่านั้น หากยังเป็นการสะท้อนว่ามนุษย์ทุกคนควรมีสิทธิได้รับประโยชน์สุขที่เท่าเทียมกัน หวังว่าทั้งสังคมจะช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ อันเป็นความปรารถนาร่วมของพวกเราทุกคน

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้เปิดตัวซองจดหมายและสินค้าที่ระลึกงานพาราลิมปิกปักกิ่งปี 2022 พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนนักกีฬาแะคนพิการจีนด้วย