คอนเสิร์ตดนตรีพื้นเมือง “ดอกบ๊วยผลิบาน”

    คอนเสิร์ตดนตรีพื้นเมือง “ดอกบ๊วยผลิบาน” เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันดนตรีพื้นเมืองของประเทศจีน ผลงานเหล่านี้ แต่งโดยนักประพันธ์เพลงร่วมสมัยที่มีชื่อเสียง แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งชนชาติ รายละเอียดทางวัฒนธรรม และสไตล์ศิลปะในการสืบทอด ผสมผสาน และพัฒนาดนตรีพื้นบ้านร่วมสมัย รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักดนตรีพื้นเมืองรุ่นใหม่ที่ทรงพลังและมีความทันสมัย

EP.1

EP.2

EP.3

https://www.youtube.com/watch?v=2m-CDEApFX0

EP.4

EP.5

https://www.youtube.com/watch?v=6MHUjT1V-wA