คุณรู้จักเทศกาลวันไหว้บ๊ะจ่างดีแค่ไหน? รีบมาเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามกับพวกเรากันเถอะ!

1.หัวข้อกิจกรรม

เทศกาลวันไหว้บ๊ะจ่างเป็นประเพณีพื้นบ้านที่สำคัญของจีน และยังเป็นรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับชาติอีกด้วย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลวันไหว้บ๊ะจ่างนี้ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จะจัดกิจกรรมตอบคำถามเรื่องความรู้เกี่ยวกับเทศกาลและประเพณีของจีนผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถรับเงินรางวัลและของที่ระลึกได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ครั้งนี้ พร้อมทั้งยังเป็นได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้านของจีนเพิ่มเติมอีกด้วย

2.ระยะเวลากิจกรรม

วันที่ 10-20 มิถุนายน พ.ศ.2564

3.วิธีการจัดกิจกรรม

ศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จะร่างคำถามขึ้นและเผยแพร่ลงบน WeChat เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ Facebook และแพลตฟอร์มอื่นๆ ของทางศูนย์ฯ แนวความรู้ของคำถามส่วนใหญ่มาจากตำนานและงานเฉลิมฉลองที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลวันไหว้บ๊ะจ่างเป็นหลัก เสริมด้วยความรู้เกี่ยวกับเทศกาลประเพณีที่สำคัญอื่นๆ ในประเทศจีน

4.ของรางวัล

การกำหนดรางวัลจะนับตามความถูกต้องในการตอบคำถามและเวลาในการส่งคำตอบ โดยจะทำการคัดเลือกรางวัลที่หนึ่ง รางวัลที่สอง และรางวัลที่สาม จำนวนละหนึ่งรางวัล รางวัลชมเชยจำนวน 10 รางวัล นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถาม 50 อันดับแรกทุกท่านจะได้รับของที่ระลึก

เงินรางวัลและของรางวัล

รางวัลที่หนึ่ง เงินสดจำนวน 2,000 บาท พร้อมของที่ระลึก

รางวัลที่สอง เงินสดจำนวน 1,500 บาท พร้อมของที่ระลึก

รางวัลที่สาม เงินสดจำนวน 1,000 บาท พร้อมของที่ระลึก

รางวัลชมเชยจำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 500 บาท

5.วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 10 มิถุนายน ถึง 24:00 น. ของวันที่ 20 มิถุนายน ผู้เข้าร่วมสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวและตอบคำถามใน Google form (ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามกรอกข้อมูลช่องทางการติดต่อและที่อยู่ในการรับของรางวัลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง หากไม่สามารถติดต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เนื่องจากข้อมูลการติดต่อไม่ถูกต้อง จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลโดยอัตโนมัติ) หลังจากสิ้นสุดกิจกรรม เจ้าหน้าที่ของทางศูนย์ฯ จะทำการคัดเลือกผู้ชนะตามกฎที่ระบุไว้และจะทำการประกาศคำตอบที่ถูกต้องพร้อมกัน โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ชนะในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้

มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 083-072-7352

เวลา 08:30 – 12:00 น. และ 13:00 – 17:30 น.

กรุณาเข้าลิงก์หรือสแกนQr Code
เพื่อร่วมสนุกตอบคำถาม
https://forms.gle/csMVS5my15KvR4Zw8
*หากมือถือไม่สามารถเปิดได้
กรุณาใช้คอมพิวเตอร์