จีน-ไทย” พี่น้องกัน ไม่ทอดทิ้งกันแม้ยามทุกข์ยากจีน-ไทย” พี่น้องกัน ไม่ทอดทิ้งกันแม้ยามทุกข์ยาก


携手抗疫,一起加油!


#โควิด19##ไวรัสโคโรนา##จีนไทยพี่น้องกัน##中泰一家亲##加油##抗疫#

“จีน-ไทย” พี่น้องกัน ไม่ทอดทิ้งกันแม้ยามทุกข์ยาก

“จีน-ไทย” พี่น้องกัน ไม่ทอดทิ้งกันแม้ยามทุกข์ยาก 携手抗疫,一起加油!#โควิด19##ไวรัสโคโรนา##จีนไทยพี่น้องกัน##中泰一家亲##加油##抗疫#

โพสต์โดย China Cultural Center in Bangkok เมื่อ วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2020
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย