ตกหลุมรักสไตล์จีน กู่เจิงอันไพเราะ แสดงท่วงท่าและลีลาของวัฒนธรรมจีน

 กู่เจิงเป็นเครื่องดนตรีจีนโบราณที่มีประวัติยาวนานกว่า 2,500 ปี กู่เจิงมีเสียงที่ไพเราะ ช่วงของช่องเสียงที่กว้าง ทักษะการเล่นที่หลากหลายและการแสดงออกที่มีพลังอันแข็งแกร่ง

อาจารย์หลี่หยางสอนวิชากู่เจิงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

 
อาจารย์หลี่หยาง ในฐานะศิลปินกู่เจิงที่มีชื่อเสียงของจีน ไม่เพียงแต่เป็นครูสอนกู่เจิงของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ถวายการสอนดนตรีกู่เจิงแก่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เธอได้ใช้วิธีการสอนแบบเรียบง่ายเพื่อให้นักเรียนได้ชื่นชมเสน่ห์ของเครื่องดนตรีประเภทสายของจีนได้อย่างเต็มที่ ในช่วง 30 ปีที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อาจารย์หลี่หยางได้อบรมบ่มเพาะผู้รักในดนตรีจีนเป็นจำนวนมากและได้กลายเป็นหนึ่งในนักดนตรีจีนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศไทย

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸