ตอนที่ 4 ฉันเป็นนักแสดง

หวง จวี๋จิน เป็นชาวนาในหมู่บ้านจงเลี่ยว เมืองซานย่า มณฑลไหหลำ และเป็นนักแสดงในกลุ่มการแสดงศิลปะเต้นระบำชนชาติหลี ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งจากการสำรวจ “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” ของหมู่บ้านจงเลี่ยว หวง จวี๋จินใช้ภูเขาเป็นฉากหลัง ใช้ลำธารเป็นดั่งเวที บรรยายเรื่องราวชีวิตของตัวเขาเอง