ตอนที่ 7 บทเพลงของคนพื้นบ้านแห่งหมู่บ้านเสินซาน

ท่ามกลางหุบเขาบนภูเขาเสินซาน ตั้งอยู่ที่เมืองจิ่งกางซาน มณฑลเจียงซี ก่อนปี 1994 รายได้ต่อปีของคนทั้งหมู่บ้านไม่ถึง 23,000 หยวน จนกระทั่งการมาเยือนของนักท่องเที่ยวกลุ่มแรก … ในปี 2019 หมู่บ้านเสินซาน ทั้งปีมีนักท่องเที่ยว 320,000 คน และมีรายได้ต่อคนถึง 22,000 หยวน ช่วงนี้เกิดอะไรขึ้น