ถ่ายทอดสดการแสดงเรื่อง “หลี่ไป๋”

 หลี่ ไป๋

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ร่วมกับ China National Opera & Dance Drama Theater นำเสนอการแสดงเรื่อง “หลี่ไป๋” สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ช่องทาง Facebook และ YouTube ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ 

  เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา ทางศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ได้นำเสนอการแสดงเรื่อง “ขงจื้อ” ไปแล้วครั้งหนึ่ง สำหรับการถ่ายทอดสดการแสดงเรื่อง “หลี่ไป๋” ในครั้งนี้ ทุกท่านจะได้สัมผัสหลักเกณฑ์ในการใช้ชีวิต และผลงานบทกวีที่ได้ร้บการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันของหลี่ไป๋ ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นถึง “เซียนกวี”

เวลาออกอากาศ

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 18.00-19.30น.

ช่องทางการรับชม

YouTube: China Cultural Center in Bangkok

https://www.youtube.com/channel/UCoYcdBbsfcnEOaWH12oDPHw

Facebook: China Cultural Center in Bangkok

https://www.facebook.com/cccinbangkok

YouTube: China National Opera & Dance Drama Theater 

https://www.youtube.com/cnoddt

Facebook: China National Opera & Dance Drama Theater

https://www.facebook.com/China-National-Opera-Dance-Drama-Theater-101286651745524