นิทรรศการภาพถ่ายคลองแกรนด์คาแนล ในช่วงที่ไหลผ่านมณฑลเหอเป่ย

คลองแกรนด์คาแนล ในช่วงที่ไหลผ่านมณฑลเหอเป่ย มีความยาวทั้งสิ้น 530 กิโลเมตร โดยไหลผ่านพื้นที่ต่าง ๆ เช่น หลางฟาง ชางโจว เหิงสุ่ย สิงไถ หานตาน ฯลฯ ที่นี่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่มากมายหลากหลาย และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น

นิทรรศการภาพถ่ายคลองแกรนด์คาแนล ในช่วงที่ไหลผ่านมณฑลเหอเป่ย นำเสนอภาพถ่ายทัศนียภาพทางธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ฯลฯ เพื่อพาคุณไปสัมผัสความสวยงามตระการตาของคลองแกรนด์คาแนลที่ไหลผ่านบริเวณมณฑลเหอเป่ย

 Overlooking the Canal

 Aerial Photo of Cangzhou Grand Canal

Overlooking the Canal

The Sixth Village of Grand Canal

 Nanchuan Building of Cangzhou Canal