นิทรรศการภาพถ่ายพิพิธภัณฑ์แกรนด์คาแนลแห่งราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถัง มณฑลอันฮุย

พิพิธภัณฑ์แกรนด์คาแนลแห่งราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถัง ก่อตั้งขึ้นในปี 1976 ครอบคลุมพื้นที่กว่า 40 ไร่จีน เป็นพิพิธภัณฑ์ครบวงจรในท้องถิ่น เก็บรักษาโบราณวัตถุหลายหมื่นชิ้น ภายในห้องจัดแสดง มีการจัดโชว์เรืออับปางสมัยราชวงศ์ถัง และโบราณวัตถุที่ถูกขุดพบที่ซากปรักหักพังหลิ่วจือเมืองไฮว๋เป่ย ทำให้ผู้เข้าชมรู้สึกราวกับว่าได้ย้อนกลับไปยังสถานที่ขุดค้นซากปรักหักพัง

 Sui-Tang Grand Canal Museum

 Liuzi site of the Sui-Tang Grand Canal

Commercial shipwreck of Tang Dynasty in the Sui-Tang Grand Canal Museum

black gazed teacup excavated in Sui-Tang Grand Canal site in Fengshan Road, Lingbi

Bridge in Liuzi site of the Sui-Tang Grand Canal

Green-and-yellow gazed teapot excavated in Sui-Tang Grand Canal site in Fengshan Road, Lingbi

Three-colored Xun (an ancient egg-shaped, holed wind instrument) excavated in Sui-Tang Grand Canal site in Fengshan Road, Lingbi

Pier relics in Liuzi site (Suixi) of the Sui-Tang Grand Canal