นิทรรศการภาพถ่าย ทัวร์คลองแกรนด์คาแนลพันปี เมืองจี่หนิง มณฑลซานตง

เมืองจี่หนิง มณฑลซานตง เป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมจีนที่สำคัญและเป็นแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมขงจื๊อ คลองปักกิ่ง-หางโจวแกรนด์คาแนลที่ไหลผ่านเมืองจี่หนิง มีความยาว 230 กิโลเมตร และมีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมระดับโลกมากถึง 11 แห่ง
คลองแกรนด์คาแนลสายนี้ เป็นคลองที่มีอายุนับพันปีแห่งเดียวในมณฑลซานตง จึงเป็นสถานที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนอารยธรรมจีนและต่างประเทศ