‘ประชากรจีน’ จะอยู่ในระดับสูงกว่า 1.4 พันล้านคนในอนาคต

11 พ.ค. สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า  “หนิงจี๋เจ๋อ” หัวหน้าสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) แถลงข่าวว่าจำนวนประชากรของจีนจะอยู่ที่ระดับสูงกว่า 1.4 พันล้านคน “ในช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต”

“จำนวนประชากรของจีนจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในอนาคต แต่ก็ยังไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่ชัดในเวลาใด” หนิงกล่าว ทั้งระบุว่า การเติบโตของจำนวนประชากรจีนจะชะลอตัวลงต่อเนื่อง เมื่อดูจากแนวโน้มด้านประชากรศาสตร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาธุรกิจโฆษณา

“หนิง” ตั้งข้อสังเกตว่าอัตราการเติบโตของประชากรจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ อาทิ โครงสร้างอายุ ทัศนคติเกี่ยวกับการมีบุตร นโยบายด้านประชากรของรัฐบาล ค่าใช้จ่ายในการคลอดและการเลี้ยงดูบุตร บริการทางการแพทย์ และสภาวะสุขภาพของประชาชน

ผลสำรวจสำมะโนประชากรระดับชาติครั้งล่าสุด ที่เริ่มจัดทำเมื่อปี 2020 และสำนักงานฯ ได้เผยแพร่ในวันอังคาร (11 พ.ค.) ระบุว่า จีนแผ่นดินใหญ่มีประชากรถึง 1.41178 พันล้านคน เพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 0.53 ต่อปี ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

สำนักงานฯ ระบุว่าอัตราการเติบโตดังกล่าวต่ำกว่าของช่วงปี 2000-2010 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.57 ต่อปี อยู่เล็กน้อย โดยหนิงเผยว่า “ข้อมูลนี้ชี้ว่าประชากรจีนยังคงมีการเติบโตอย่างช้าๆ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา”

ที่มา xinhuatiai.com