ศิริราช เปิดผลวิจัย ประสิทธิภาพ แอสตร้าเซนเนก้า-ซิโนแวค ภูมิขึ้น100%

ที่มา: ข่าวสด

ศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีรายงานโครงการวิจัยการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ในบุคลากรการแพทย์ภายในโรงพยาบาลศิริราช

โดยผลการวิจัยเบื้องต้น ระบวุ่า หลังฉีดแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 เป็นเวลา 3-4 สัปดาห์ พบว่า อาสาสมัครทุกคนมีภูมิคุ้มกันสูงเทียบเท่ากับผู้ที่หายป่วยจากโควิด หลังฉีดซิโนแวค เข็มที่ 1 พบว่า 75% ของกลุ่ม มีภูมิคุ้มกันสูงเทียบเท่าผู้หายป่วยโควิด หลังฉีดซิโนแวคเข็ม 2 พบว่า 100% มีภูมิคุ้มกันสูงเทียบเท่าผู้หายป่วยจากโควิด แสดงให้เห็นว่า หลังฉีดแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 และ ซิโนแวค เข็มที่ 2 ภูมิเทียบเท่าผู้หายป่วยจากโควิด แปลผลได้ว่า วัคซีนทั้งสองชนิดน่าจะป้องกัน โรคโควิด-19 ได้ดีhttps://1c85e7a0dadba9d9fd60479a59d8c24a.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

ผลการวิจัยยังระบุว่า 75% ของอาสาสมัครที่ได้รับวัคซีน จะมีอาการไม่พึงประสงค์เพียงเล็กน้อย เช่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย มีไข้ ปวดศีรษะ อาการดังกล่าวสามารถหายเองได้

กลุ่มที่ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า พบอาการไม่พึงประสงค์ค่อนข้างมากกว่ากลุ่มที่ฉีดซิโนแวค โดยเฉพาะคนอายุน้อยกว่า 30 ปี โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการตรวจผลของภูมิต่อสายพันธุ์ต่างๆ เช่น สายพันธุ์อังกฤษ แอฟริกา และอินเดีย ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยจะแจ้งผลการวิจัยในลำดับถัดไป

ผลการวิจัย การตอบสนอง ภูมิคุ้มกัน และความปลอดภัย วัคซีนโควิด-19