ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนจัดกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน

วันที่ 29 มกราคม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตโดยได้รับเชิญเพื่อเข้าร่วมโครงการกิจกรรม “ 2016 IYF WORLD CULTURE CAMP ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน โดยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปการเขียนพู่กันจีน และการบรรเลงเครื่องดนตรีกู่เจิน

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว อาจารย์ผู้สอนได้บรรยายถึงทฤษฏีเกี่ยวกับการเขียนพู่กันจีน และข้อควรปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง และได้สาธิตให้ผู้เรียนดูเป็นตัวอย่าง ส่วนการสอนการบรรเลงเครื่องดนตรีกู่เจินนั้น อาจารย์ผู้สอนได้ตอบคำถามต่างๆที่ผู้เรียนสนใจ ได้บรรยายถึงประวัติความเป็นมาของกู่เจิน และยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลองบรรเลงเครื่องดนตรีกู่เจินด้วยตัวเองโดยมีผู้สอนคอยให้คำแนะนำ 

กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับและความชื่นชอบจากนิสิตนักศึกษาทุกๆคน ซึ่งมาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทย น้องๆต่างเห็นพ้องกันว่า อยากได้โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้บ่อย และอยากเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย