สัปดาห์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจีน | “รสชาติสไตล์จีน–วิดีโอสั้นชุดเพลิดเพลินไปในแดนปักกิ่ง”

《 1 》

วิดีโอตัวอย่าง

《 2 》

วิดีโอชุดสถาปัตยกรรมแห่งราชวงศ์ปักกิ่ง

《 3 》

วิดีโอชุดวิถีชีวิตอันแสนรื่นรมของผู้คนในเมือง

《 4 》

วิดีโอชุดวิถีชีวิตในตรอกซอยโบราณอันแสนสุข

“รสชาติสไตล์จีน วิดีโอสั้นชุดเพลิดเพลินไปในแดนปักกิ่ง”

D

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย