“สัปดาห์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจีน” | งานสร้างสรรค์ของช่างฝีมือ–การออกแบบผสมผสานเข้ากับการพัฒนาชนบท

“สัปดาห์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจีน” 

งานสร้างสรรค์ของช่างฝีมือ

การออกแบบผสมผสานเข้ากับการพัฒนาชนบท

งานสร้างสรรค์ของช่างฝีมือ——โครงการ “การออกแบบผสมผสานเข้ากับการพัฒนาชนบท” จัดทำขึ้นโดยศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีนระหว่างประเทศภายใต้สังกัดบริษัทศิลปะและวัฒนธรรมไซ่ซือปักกิ่ง จำกัด ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะเสฉวน บอกเล่าถึงเส้นทางสู่การฟื้นฟูชนบทของจีน ถ่ายทอดให้เห็นถึงความสะดวกสบายและสวยงามของชนบท สัมผัสถึง “การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของภูเขาและชนบท” กับขั้นตอนใหม่แห่งการพัฒนาประเทศจีน

 โครงการนี้ประกอบด้วยวิดีโอสั้น 4 เรื่อง ได้แก่ “งานสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ของช่างไม้” “The Flowering Huayao cross-stitch” “การกำเนิดใหม่ของกระดาษ” “ความงามของผ้าใยป่าน” และกระบวนการ H5 เผยแพร่ให้ทุกประเทศทั่วโลกได้รับชม

“งานสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ของช่างไม้”

นับพันปีมาแล้ว ชาวจีนใช้ไม้ในการดำรงชีวิต ยึดหลักในการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ปัจจุบันหมู่บ้านชนบทของจีน ยังคงอนุรักษ์การสร้างบ้านเรือนด้วยไม้แบบดั้งเดิมไว้ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แทนจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมดั้งเดิม งานสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ของช่างไม้ ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมือง ควรออกไปสัมผัสที่สุดกับทัศนียภาพความงามของชนบทและลิ้มรสชาติของประสบการณ์แห่งชีวิต

เส้นทางฮวาเหยาฮวาคาย

 ในพื้นที่ห่างไกลของประเทศจีน โดยเฉพาะในถิ่นที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อย เต็มไปด้วยของขวัญจากธรรมชาติอันล้ำค่าและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมากมาย มีทั้งทิวทัศน์อันมหัศจรรย์ ผู้คนที่บริสุทธิ์ และศิลปหัตถกรรมแบบดั้งเดิมประเภทต่างๆ

ทิวเขาและสายน้ำอันงดงาม แสงและเงาที่สว่างสดใส ตลอดจนสีสันที่แปลกตาและองค์ประกอบที่เด่นชัดของเครื่องแต่งกาย 

เปรียบเสมือนบทเพลงพื้นบ้านของภาคตะวันตกที่ก้องอยู่ในหูมาอย่างยาวนาน เป็นการกระตุ้นจิตใจของนักออกแบบทั้งหลายทั้งในและต่างประเทศให้เดินทางมาเรียนที่นี่

 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์มาจากแนวทางปฏิบัติแบบพื้นบ้านและการผสมผสานการออกแบบ ถึงจะสามารถยกระดับชีวิตในชนบทได้

มรดกทางวัฒนธรรมจำเป็นต้องปรับให้เข้ากับยุคสมัย เช่นนี้ประเพณีก็สามารถกลายเป็นแฟชั่นในปัจจุบันได้

D

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย