สายสัมพันธ์จีน-ไทย ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา ตรุษจีน 2559

ด้วยงาน “สายสัมพันธ์จีน-ไทย ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา ตรุษจีน 2559” ที่ร่วมกันจัดโดยศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ กรมวัฒนธรรมมณฑลซานตง มูลนิธิสวนหลวงร.9 และสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ในเวลา 16.00 น. ถึง 20.30 น. ที่สวนหลวงร. 9 กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การปล่อยว่าวมงกร การแสดงกายกรรม และมวยไทย เป็นต้น คณะการแสดงที่จะมาแสดงกายกรรมในครั้งนี้เป็นคณะที่เคยได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง 3 ครั้ง ในการแข่งขันกายกรรมมอนติ คาร์โล ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติ กายกรรมที่จะแสดงในครั้งนี้ต่างก็เป็นรายการที่ได้รับความชื่นชอบจากผู้ชมในประเทศต่างๆทั่วโลก เช่น การเล่นหมวกบิน ทักษะการบังคับรถ การไต่กลอง เป็นต้น ต่างก็เป็นรายการที่เคยได้รับรางวัลมากมายทั้งในประเทศและนอกประเทศ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าชมการแสดง 
กำหนดการ
16:00-18:30 การแสดงโชว์ว่าวมังกรยักษ์ยาว 25 เมตร การแสดงเชิดสิงโต การแสดงศิลปะมวยไทย

19:00-20:30 การแสดงกายกรรมจากมณฑลซานตง ประเทศจีน

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย