อนามัยโลกรับรองวัคซีนต้านโควิด ‘ซิโนฟาร์ม’

องค์การอนามัยโลกได้ให้การรับรองวัคซีนต้านโควิด-19 ของซิโนฟาร์ม ซึ่งเป็นบริษัทที่รัฐบาลจีนเป็นเจ้าของ สำหรับการใช้งานในกรณีฉุกเฉินแล้ว โดยแนะนำให้มีการฉีด 2 โดสในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ซิโนฟาร์ม ถือเป็นวัคซีนต้านโควิด-19 ตัวแรกที่พัฒนาขึ้นในประเทศที่ไม่ใช่ชาติตะวันตก ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกอย่างเป็นทางการ

อย่างไรก็ดีได้มีการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับผู้คนหลายล้านคนทั้งในจีนและในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกไปแล้ว โดยเฉพาะในประเทศยากจนทั้งในเอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกาที่ได้อนุมัติการใช้งานวัคซีนดังกล่าวในกรณีฉุกเฉินไปก่อนหน้านี้

องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าได้มีการตรวจสอบความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และคุณภาพของวัคซีนซิโนฟาร์มแล้ว และวัคซีนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงวัคซีนต้านโควิด-19 ของประเทศต่างๆ เพื่อช่วยในการปกป้องเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ทั้งนี้ คาดว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าองค์การอนามัยโลกจะมีการประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนซิโนแวค ซึ่งเป็นวัคซีนอีกตัวหนึ่งที่มีการพัฒนาขึ้นในจีน รวมถึงวัคซีนสปุตนิก วี ของรัสเซีย ตามมา