เครื่องปั้นดินเผาม่านหลุ่น(วงล้อ)ของชนเผ่าไตและ “ม่าน(ความเชื่องช้า)”

🏺เครื่องปั้นดินเผาม่านหลุ่น(วงล้อ)ของชนเผ่าไตและ “ม่าน(ความเชื่องช้า)”
🌲ได้กลายเป็นสถานที่สวยงามและศักดิ์สิทธิ์ในชายแดนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน🇨🇳
ป่าดิบชื้นเขตร้อนที่ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้และพืชพันธุ์แปลกตามากมาย ต้นไม้เก่าแก่สูงตระหง่านแผ่กิ่งก้านสาขางอกงาม ป่าดงดิบอันเงียบสงบให้สิ่งที่ต้องการในชีวิตแก่ผู้คน นอกจากนี้ยังช่วยให้งานเครื่องปั้นดินเผาม่านหลุนของชนเผ่าไตคงอยู่มากว่าพันปีและเก็บรักษาเอาไว้บนแผ่นดินนี้

⛰ชาวเผ่าไตมีประวัติการทำเครื่องปั้นดินเผามาอย่างยาวนาน ปัจจุบันชาวเผ่าไตในสิบสองปันนาและในพื้นที่อื่นๆ ยังคงอนุรักษ์อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมเอาไว้ โดยรูปแบบเครื่องปั้นดินเผาที่โดดเด่นที่สุดคือเครื่องปั้นดินเผาม่านหลุน ปีค.ศ.2006 ทักษะการทำเครื่องปั้นดินเผาม่านหลุนของชนเผ่าไตได้รวมอยู่ในรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับชาติ ปัจจุบัน หมู่บ้านม่านโต้ว ในเมืองจิ่งหง สิบสองปันนา ยังคงใช้ทักษะม่านหลุนซึ่งเป็นเทคนิคการทำเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณ เครื่องปั้นดินเผาเป็นการหลอมรวมกันระหว่างดินและไฟ การระเหิดของน้ำและไฟ

🏺ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณส่วนใหญ่ใช้ดินและทรายเป็นวัตถุดิบ กระบวนการทางเทคนิค ได้แก่ การล้าง ร่อน ผสมทราย การซึมของน้ำ การขึ้นรูป การแต่งลวดลาย ตากให้แห้งและการเผา กระบวนการทั้งหมดจะไม่มีภาพวาดหรือแม่แบบใดๆ ทุกขั้นตอนขึ้นอยู่กับมือและประสบการณ์ของช่างฝีมือเท่านั้น เครื่องปั้นดินเผาแบบม่านหลุนมีช่วงที่ได้รับความนิยมน้อยลง แต่ยังไม่ถึงขั้นสูญหายไป ตรงกันข้ามกลับเต็มไปด้วยการหวนคืนสู่รูปแบบดั้งเดิมต่างๆ ช่างฝีมือชาวไตได้คิดค้นและผสานเข้ากับประเพณีดั้งเดิมเพื่อให้ผู้คนยอมรับได้มากขึ้น เพื่อที่จะส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาของชนเผ่าไตได้ดียิ่งขึ้น ช่างฝีมือชาวไตสืบทอดทักษะดั้งเดิมอย่างค่อยเป็นค่อยไป ถ่ายทอดจิตวิญญาณของชนเผ่าไตด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่จับต้องได้ บางทีนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นความสุขของพวกเขา🥰🥰

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย