“เสน่หาแห่งเมืองตุนหวง” นิทรรศการสุดพิเศษภาพวาดเขียนพู่กันจีน สำรวจวัฒนธรรมตุนหวง

“ เ ส น่ ห า แ ห่ ง เ มื อ ง ตุ น ห ว ง ”

นิทรรศการสุดพิเศษภาพวาดเขียนพู่กันจีน สำรวจวัฒนธรรมตุนหวง

เทพแห่งท้องฟ้า ในถ้ำอวี๋หลินลำดับที่ 15
จากภาพจิตรกรรมฝาผนังตุนหวง ช่วงกลางสมัยราชวงศ์ถัง
โดยหยางถงเล่อและต้วนเหวินเจี๋ยปี 1956 (เก็บรักษาโดยสถาบันวิจัยตุนหวง)

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ร่วมกับกรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลกานซู่ นำเสนอ “เสน่ห์แห่งเมืองตุนหวง” นิทรรศการภาพวาดพู่กันจีนออนไลน์บนเว็บไซต์ทางการและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ของศูนย์วัฒนธรรมจีนฯ

วงดนตรี ในถ้ำมั่วเกาลำดับที่ 220 
จากภาพจิตรกรรมฝาผนังตุนหวงช่วงต้นราชวงศ์ถัง
โดยต้วนเหวินเจี๋ยและสือเหว่ยเซียง ปี 1959 (เก็บรักษาโดยสถาบันวิจัยตุนหวง)
ภาพวาดถ่ายทอดเสียงดนตรีอันไพเราะเสนาะหู
โดยศิลปิน ต้วน เจียนซ่าน
ภาพวาดนักร้องเพลงพื้นบ้าน
โดยศิลปิน ต้วน เจียนซ่าน
พระโพธิสัตว์นักเต้นระบำ ในถ้ำมั่วเกาลำดับที่ 263 
จากภาพจิตรกรรมฝาผนังตุนหวงสมัยราชวงศ์เป่ยเว่ย
โดยต้วนเหวินเจี๋ย ปี 1955 (เก็บรักษาโดยสถาบันวิจัยตุนหวง)

 นิทรรศการครั้งนี้ ตั้งใจคัดสรรนำเสนอผลงานภาพวาดพู่กันจีนของต้วนเหวินเจี๋ย และต้วนเจียนซ่าน รวมทั้งหมด 34 ภาพ โดยผลงานของต้วนเหวินเจี๋ย วาดเลียนแบบถ้ำมั่วเกา ภาพจิตรกรรมฝาผนังดั้งเดิมของถ้ำหินอวี๋หลิน ได้อย่างแม่นยำตามหลักทางวิทยาศาสตร์ เต็มไปด้วยชีวิตชีวา สมจริง และสีสันที่สวยงามคล้ายภาพต้นฉบับ

ภาพวาดนักเดินทางในสมัยโบราณ
โดยศิลปิน ต้วน เจียนซ่าน
ผู้อุทิศตนแห่งเมืองตุนหวง
โดยต้วนเจียนซ่าน
ภาพวาดต้วนเจียนซ่านขณะวาด “ภาพภริยาแม่ทัพบูชาพระ”
โดยศิลปิน ต้วน เจียนซ่าน
ในถ้ำมั่วเกาลำดับที่ 156
จากภาพจิตรกรรมฝาผนังตุนหวงในช่วงปลายราชวงศ์ถัง 
โดยต้วนเหวินเจี๋ย ปี 1951 (เก็บรักษาโดยสถาบันวิจัยตุนหวง)
การเคลื่อนพลของกองทัพจางอี้เฉา 
ในถ้ำมั่วเกาลำดับที่ 156
จากภาพจิตรกรรมฝาผนังตุนหวงในช่วงปลายราชวงศ์ถัง
โดยต้วนเหวินเจี๋ย ปี 1951 (เก็บรักษาโดยสถาบันวิจัยตุนหวง)

นิทรรศการภาพวาดพู่กันจีน นำเสนอผลภาพวาดเลียนแบบบางส่วนของราชวงศ์เป่ยเว่ย ราชวงศ์ซีเว่ย และราชวงศ์ถังของต้วนเหวินเจี๋ย ในบรรดาภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบม้วน 156 ถ้ำ ซึ่ง “ภาพวาดการเคลื่อนพลของกองทัพจางอี้เฉา” และ “ภาพวาดการท่องเที่ยวรื่นรมย์ของเหล่าภริยาตระกูลซ่ง” ต่างมีความยาวมากกว่า 6 เมตร รายละเอียดที่แสดงอยู่ในสองภาพนี้ นอกจากคงคุณค่าในการชื่นชมศิลปะ ก็ยังถือเป็นหลักฐานที่สำคัญในการศึกษาวิถีชีวิตในช่วงปลายราชวงศ์ถังอีกด้วย

ภาพวาดพระภิกษุขี่หงส์ไปชุมนุม ในถ้ำมั่วเกาที่ 257 จากภาพจิตรกรรมฝาผนังคุนหวงแห่งราชวงศ์เป่ยเว่ย
โดยศิลปิน ต้วน เหวินเจี๋ย ปี 1952 (เก็บรักษาโดยสถาบันวิจัยเมืองตุนหวง)
ภาพวาดพระภิกษุขี่วัวไปชุมนุม ในถ้ำมั่วเกาที่ 257 จากภาพจิตรกรรมฝาผนังคุนหวงแห่งราชวงศ์เป่ยเว่ย โดยศิลปิน ต้วน เหวินเจี๋ย ปี 1952 (เก็บรักษาโดยสถาบันวิจัยเมืองตุนหวง)
ภาพวาดพระภิกษุขี่มังกรไปชุมนุม ในถ้ำมั่วเกาที่ 257 จากภาพจิตรกรรมฝาผนังคุนหวงแห่งราชวงศ์เป่ยเว่ย
โดยศิลปิน ต้วน เหวินเจี๋ย ปี 1952 (เก็บรักษาโดยสถาบันวิจัยเมืองตุนหวง)
ภาพวาดพระภิกษุขี่เสือไปชุมนุม ในถ้ำมั่วเกาที่ 257 จากภาพจิตรกรรมฝาผนังคุนหวงแห่งราชวงศ์เป่ยเว่ย
โดยศิลปิน ต้วน เหวินเจี๋ย ปี 1952 (เก็บรักษาโดยสถาบันวิจัยเมืองตุนหวง)ปี 1952 (เก็บรักษาโดยสถาบันวิจัยเมืองตุนหวง)

ซึ่งผลงานของต้วนเจียนซ่าน ซึมซับเทคนิคทางศิลปะในจิตรกรรมฝาผนังตุนหวง มีเสน่ห์ของความโบราณที่เรียบง่าย และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นอย่างมาก

ภาพวาดเทพแห่งท้องฟ้า
โดยศิลปิน ต้วน เจียนซ่าน
ภาพวาดช่วงเวลาเฮาฮาต้อนฝูงสัตว์บนทุ่งหญ้าเขียว
โดยศิลปิน ต้วน เจียนซ่าน
ภาพวาดต้อนฝูงสัตว์กลับถิ่น
โดยศิลปิน ต้วน เจียนซ่าน
เพดานดอกบัวและเด็กผู้ชาย ในถ้ำมั่วเกาลำดับที่ 126 
จากภาพจิตรกรรมฝาผนังตุนหวงในยุครุ่งเรืองของราชวงศ์ถัง
โดยต้วนเหวินเจี๋ยและหลี่ฟู่ ปี 1954 (เก็บรักษาโดยสถาบันวิจัยตุนหวง)
ภาพวาดน้ำที่อุดมสมบูรณ์และทุ่งหญ้าเขียว
โดยศิลปิน ต้วน เจียนซ่าน
กวางและน้ำพุ
โดยต้วนเจียนซ่าน
ภาพวาดการรีดนมวัว ในถ้ำมั่วเกาที่ 159
จากภาพจิตรกรรมฝาผนังคุนหวง กลางสมัยราชวงศ์ถัง
โดยศิลปิน ต้วน เหวินเจี๋ย ปี 1974 (เก็บรักษาโดยสถาบันวิจัยเมืองตุนหวง)

D

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย