โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ร่วมกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมจีนที่ศูนย์วัฒนธรรมจีน

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมจีนที่ศูนย์วํฒนธรรมจีน มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและครูกว่า 50 คนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ในคำกล่าวต้อนรับของนาย Que Xiaohua ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สำหรับการส่งเสริมภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน นาย Que Xiaohua กล่าวด้วยว่างานนี้ไม่เพียงเพิ่มพูนความเข้าใจของวัยรุ่นไทยเกี่ยวกับภาษาจีน วัฒนธรรมจีนและสังคมจีนในยุคปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยในการกระชับมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศ หวังว่าจะมีวัยรุ่นไทยจำนวนมากขึ้นที่ให้ความสนใจกับศูนย์วัฒนธรรมจีน นายQue Xiaohua ได้มอบมาสคอตปีกระต่ายแก่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี และแสดงความคาดหวังที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับทางโรงเรียนเพื่อเปิดโอกาศในการดำเนินการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในการจัดกิจกรรม

ภาพหมู่

ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนะรรมจีนฯ มอบกระต่ายมงคลให้กับตัวแทนนักเรียน

ห้องเรียนวาดภาพจากพู่กันจีน

ห้องเรียนทำอาการจีน

ชมนิทรรศการ 10 ปีครบรอบการก่อตั้งของศูนย์วัฒนธรรมจีนฯ

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨