นายกู้ หงซิงและคณะเดินทางพบปะนายกฤษศญพงษ์ ศิริ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายกู้ หงซิงและคณะเดินทางพบปะนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับงานเทศกาลภาพยนตร์จีน ครั้งที่ 15 และสัปดาห์แลกเปลี่ยนภาพยนตร์และโทรทัศน์จีน-ไทย 2020 พร้อมทั้งหารือเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างจีน-ไทย

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย