ทีมไต่เขาวัดความสูงปี 2020 ใกล้พิชิตยอดเขาหิมาลัย

ทีมไต่เขาวัดความสูงปี 2020 ใกล้พิชิตยอดเขาหิมาลัยเร็ววันนี้

วันที่ 27 พฤษภาคม คณะไต่เขาเพื่อวัดความสูงยอดเขาหิมะลัยปี 2020 ประกอบด้วยสมาชิก 8 คน ได้ออกเดินทางจากค่ายที่ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 8,300 เมตร มุ่งหน้าสู่ยอดเขาต่อเนื่อง

ขอบคุณแหล่งที่มา :
สถานีวิทยุซีอาร์ไอ
(China Radio International)

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย