งาน “สัปดาห์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจีน” ปี 2021

เปิดตัวในรูปแบบออนไลน์อย่างยอดเยี่ยม โดยจะมีการแบ่งปันความงาม เสน่ห์ และเรื่องราวต่างๆ ของประเทศจีน ตลอดจนการช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วันนี้จะขอนำเสนอในส่วนของ “มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และสถาปัตยกรรมในชนบทอันสวยงาม” ความงดงามของชนบทอยู่ที่ทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงาม ประเพณีพื้นบ้านที่มีสีสันและสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น วิดีโอชุด “ชนบทอันสวยงามและการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม” ได้ทำการคัดเลือกหมู่บ้านที่สวยงามจำนวน 5 แห่งจากทั่วประเทศจีน ได้แก่ เมืองชิ่งหยาง มณฑลกานซู่ เมืองเหลยซาน มณฑลกุ้ยโจว เมืองฮวาหยวน มณฑลหูหนาน เมืองหนีหมู่ เขตปกครองตนเองทิเบต และเมืองฝูกง มณฑลยูนนาน พร้อมแนะนำผู้สืบทอดและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม เรื่องราวร่วมสมัยอันสดชื่นมีชีวิตชีวา ภายใต้ความพยายามร่วมกันของสาธารณรัฐประชาชนจีน🇨🇳
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย