ปีค.ศ.2021 เป็นปีแห่งการครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน

🇨🇳 🇨🇳ปีค.ศ.2021 เป็นปีแห่งการครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็นเวลาเกือบหนึ่งศตวรรษที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้รวมใจและนำพาประชาชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วประเทศ เพื่อก่อตั้งประเทศจีนใหม่ขึ้น โดยมีประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ จากความพยายามอย่างหนัก รวมถึงการปฏิรูปและเปิดประเทศ ส่งผลให้ประเทศก้าวไปสู่ความมั่งคั่งและเข้มแข็ง ในช่วงเวลา 100 ปี ถือได้ว่าประเทศจีนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา เสมือนสร้างบ้านให้พลเมืองได้อยู่อย่างสงบสุข🥰🥰
.
🎉🎉เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ขอนำเสนอชุดวิดีโอในหัวข้อ “พรรคคอมมิวนิสต์จีนเดินเคียงข้างประชาชน” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับวาระครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งจัดทำโดยศูนย์สื่อสารอู่โจว
.
💑💑วันนี้จะเป็นการเผยแพร่ในหัวข้อ “เจตนารมณ์เดิมไม่เปลี่ยนแปลง พรรคคอมมิวนิสต์จีนเดินเคียงข้างประชาชน” โดยเน้นเรื่อง “พรรคคอมมิวนิสต์จีนมาจากประชาชนและเพื่อประชาชน” ซึ่งอธิบายให้เห็นถึงพัฒนาการของพรรคคอมมิวนิสต์จีน มองย้อนกลับไปยังเส้นทางตลอด 100 ปีที่ผ่านมา ใช้พลังแห่งศรัทธา ยึดมั่นในเจตนารมณ์ มุมานะบากบั่น และร่วมกันก้าวสู่การเดินทางครั้งใหม่🏍🏍

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย