การแข่งขันมวยไทย ฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทย กำลังจะจัดขึ้นที่เมืองจีน

วันที่ 23 มิถุนายน สภาวัฒนธรรมและส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จีน ได้จัดงานแถลงข่าวที่กรุงเทพฯ เรื่องในวันที่ 1 กรกฎาคมจะมีการจัดการแข่งขันมวยไทย ที วัน ที่สนามกีฬาโอลิมปิก ณ กรุงปักกิ่ง เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทย ผู้เข้าร่วมงานในแถลงข่าวได้แก่ ท่านวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ท่านพินิจ จารุสมบัติประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ท่านอู๋ จื่ออู่ อัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ท่านเฉิง เจียง อัครราชทูตฝ่ายวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ท่านหลาน ซู่หง ผู้อำนวยการของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพ ท่านฉิน ยู่เซิน ที่ปรึกษาอาวุโสของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพและคุณบัวขาว บัญชาเมฆ สุดยอดนักมวยไทย เป็นต้น

ท่านวีระกล่าวในงานแถลงข่าวว่า “มวยไทยเสมือนเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่สำคัญของประเทศไทย ในปี ค.ศ.2010 กระทรวงวัฒนธรรมได้ขึ้นทะเบียนมวยไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รัฐบาลไทยเห็นความสำคัญของมวยไทยมาก ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ของทุกปีจะเป็นวันมวยไทย และในตอนนี้กำลังจะยื่นขอให้มวยไทยเป็นรายการแข่งขันหนึ่งในกีฬาโอลิมปิก”

ท่านพินิจได้กล่าวว่า “สภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ได้ร่วมมือกับกระทรวงต่างประเทศแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯและศูนย์เผยแพร่วัฒนธรรมจีน เป็นต้น รวมทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งจีนและไทย ได้ร่วมกันจัดงานการแข่งขันมวยไทยในปักกิ่ง ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทย ในวันที่ 1 กรกฎาคม รองนายกรัฐมนตรี ท่านวิษณุ เครืองามและรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมท่านวีระ โรจน์พจนรัตน์ จะร่วมชมการแข่งขันที่ปักกิ่ง โดยสุดยอดนักมวยจากไทยและจีนจะร่วมมือเป็นทีมเดียวกันเพื่อแข่งกับนักมวยจากยุโรปและอเมริกา โดย สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 เป็นต้น จะทำการถ่ายทอดสดงานการแข่งขันดังกล่าว งานแข่งมวยไทยครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่อนุมัติและสนับสนุนโดยหน่วยงานเทศบาลของกรุงปักกิ่ง งานนี้จึงมีความหมายเป็นพิเศษ”

ท่านอู๋ จื่ออู่ ได้ชมเชยว่าการแข่งขันมวยไทยที่จัดขึ้นครั้งนี้จะมีส่วนช่วยที่ดีในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งจีนและไทยได้ร่วมมือกันแข่งเป็นทีมก็เสมือนว่าทั้งจีนและไทยจะร่วมมือกันฝ่าฟันอุปสรรค และทำเพื่อสังคมโลกร่วมกัน

การแข่งขันครั้งนี้มีรายการที่น่าสนใจมากมาย โดยได้ใช้เทคนิคแสงสีเสียงทำให้การแข่งขันน่าสนใจมากขึ้น ก่อนหน้านั้นการแข่งขันมวยไทย ที วัน ได้จัดการแถลงข่าวที่กรุงปักกิ่ง และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากสำนักข่าวซีซีทีวี สำนักข่าวซินหัวเซ่อ สำนักข่าวเถิงซุ่นหว่าง เป็นต้น

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย