รสชาติสไตล์จีน วิดีโอสั้นชุดเพลิดเพลินไปในแดนปักกิ่ง

🍝“รสชาติสไตล์จีน–วิดีโอสั้นชุดเพลิดเพลินไปในแดนปักกิ่ง”🌺🥘ปักกิ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,000 ปี และเป็นเมืองหลวงของจีนมากว่า 850 ปี ที่แห่งนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ทุกปีจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศนับร้อยล้านคนให้เข้ามาสัมผัสและค้นหา ในครั้งนี้ขอนำเสนอ “รสชาติสไตล์จีน–วิดีโอสั้นชุดเพลิดเพลินไปในแดนปักกิ่ง” ประกอบไปด้วยวิดีโอ 4 ชุด คือ วิดีโอตัวอย่าง วิดีโอชุดสถาปัตยกรรมแห่งราชวงศ์ปักกิ่ง วิดีโอชุดวิถีชีวิตอันแสนรื่นรมย์ของผู้คนในเมือง วิดีโอชุดวิถีชีวิตในตรอกซอยโบราณอันแสนสุข ที่จะถ่ายทอดให้เห็นถึงมรดกทางประวัติศาสตร์ของปักกิ่ง ทัศนียภาพของเมืองที่ผสมผสานระหว่างความดั้งเดิมและความทันสมัย อาหารรสเลิศมากมายอันเป็นเอกลักษณ์ มุ่งเน้นให้เห็นถึงเสน่ห์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของปักกิ่ง ในขณะเดียวกันก็นำเสนอเอกลักษณ์ความคลาสสิกและความทันสมัยที่สวยงามของเมืองให้ติดตาตรึงใจ ชวนให้ทุกคนปรารถนาที่จะมาเยือน🇨🇳🇨🇳🇨🇳

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย