นักวิชาการเกาหลีใต้เชื่อจีนสร้างสังคมมีกินมีใช้ได้ตามกำหนดเวลาอย่างมีคุณภาพ

วันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายคิม จินโฮ ศาสตราจารย์ คณะการเมืองและการทูต จากมหาวิทยาลัยดันกุกของเกาหลีใต้ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวซีเอ็มจีโดยเชื่อมั่นว่า จีนจะสร้างสังคมมีกินมีใช้ได้ตามกำหนดเวลาอย่างมีคุณภาพ

นายคิม จินโฮ กล่าวว่า การปฏิรูปและเปิดประเทศว่า 40 ปีที่ผ่านมา ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนดีขึ้นมาก ถึงแม้ว่าปัจจุบันยังไม่แน่ใจว่า การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบเพียงไร แต่เชื่อมั่นว่า จีนจะบรรลุเป้าหมาย “การสร้างสังคมมีกินมีใช้ทุกด้าน” และ “ขจัดความยากจน” ได้

ภายในปีนี้ตามแผนที่วางไว้ ขณะเดียวกัน การพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศและการขยายเทคโนโลยี 5G จะทำให้จีนปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจดีขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมไปกับการสร้างสังคมมั่งคั่งระดับปานกลางทันเวลาที่ได้วางไว้

ขอบคุณแหล่งที่มา :
สถานีวิทยุซีอาร์ไอ
(China Radio International)

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย