เมืองอาเอ่อร์ซาน ซิงอันเหมิง

🌄เมืองอาเอ่อร์ซาน ซิงอันเหมิง เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน
.
⛰เมืองอาเอ่อร์ซาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซิงอันเหมิง เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ประเทศจีน เป็นหนึ่งในเมืองที่มีละติจูดสูงที่สุดในจีน สถานที่ตั้งมีภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์ ทำให้เกิดการผสมผสานระหว่างทุ่งหญ้าและป่าไม้ ทะเลสาบและภูเขาไฟ รวมถึงน้ำพุร้อนและหิมะ หมู่บ้านยากจนในเมืองอาเอ่อร์ซานล้วนตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว หรือห่างจากพื้นที่ท่องเที่ยวไม่เกิน 20 กิโลเมตร และทุกหมู่บ้านมีความพร้อมในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวในชนบท
.
🛤ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เมืองอาเอ่อร์ซานได้ค่อยๆ สำรวจการสร้างโครงการ “การท่องเที่ยวระดับโลก + เศรษฐกิจขนาดเล็ก 5 แบบ” และดำเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ประการ ได้แก่ การปลูกขนาดเล็ก การเพาะพันธุ์ขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดเล็ก แรงงานขนาดเล็ก และความร่วมมือขนาดเล็ก ตระหนักถึงการขจัดความยากจนในภาคอุตสาหกรรมจนถึงรายบุคคล เมืองอาเอ่อร์ซาน ได้เริ่มต้นเส้นทางแห่งความหวังตามแนวคิด “การท่องเที่ยว + การขจัดความยากจน” เพื่อผลักดันให้คนยากจนหลุดพ้นจากความยากจน ผ่านการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวก่อตั้งสถานประกอบการและผลักดันผู้ที่มีความสามารถ ในเดือนเมษายน ค.ศ.2019 เมืองอาเอ่อร์ซานได้หลุดพ้นจากสถานะเมืองยากจนที่มีความสำคัญระดับประเทศอย่างเป็นทางการ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย