อนุทิน รับวัคซีนโควิดจีน

อนุทิน รับวัคซีนโควิดจีน อุปทูตหยาง ซิน ส่งซิโนแวคให้คนไทยฟรี 5 แสนโดส

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. ลงนามรับมอบวัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โึควิด-19 ของบริษัท ซิโนแวค จำนวน 5 แสนโดส จาก นายหยาง ซิน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ของ สธ. ที่ประเทศจีนมอบวัคซีนซิโนแวค 5 แสนโดส เข้ามาในประเทศไทย เพื่อฉีดให้กับทั้งคนไทย และคนจีนในประเทศไทย ทั้งนี้ ล็อตนี้เป็นรอบแรกเท่านั้น แต่ยังมีอีก 5 แสนโดสที่จีนจะสนับสนุนเข้ามา ทั้งนี้ การได้วัคซีนเข้ามาเกิดขึ้นได้เพราะความเชื่อมั่นในมิตรภาพของ 2 ประเทศ และอุปทูตฯ ที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยมาตลอด รวมถึงยาและเวชภัณฑ์จำเป็นให้ไทยอย่างสม่ำเสมอ

“สำหรับวัคซีนซิโนแวคได้รับการยืนยันจากองค์การอนามัยโลก วงการแพทย์ต่างๆ ว่าเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ดีมากในการต่อต้านเชื้อโควิด-19 ทำให้ลดอาการหนักและไม่เสียชีวิต ซึ่งวันนี้รัฐบาลได้รณรงค์อย่างสุดความสามารถที่จะให้คนไทยทุกคนได้รับวัคซีนใดมากที่สุด ซึ่งรัฐบาลได้ตกลงกับบริษัทผู้ผลิตคือพยายามจัดหาเข้ามาทุกเดือน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราจะมีวัคซีนเพียงพอที่จะฉีดให้กับพี่น้องคนไทยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปี” นายอนุทิน กล่าว

ด้าน นายหยาง ซิน กล่าวว่า รัฐบาลจีนยินดีที่ให้การช่วยเหลือประเทศไทย และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโลก ทั้งนี้ไวรัสไม่มีพรหมแดน ดังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศจึงจะสามารถระงับโรคนี้ได้ ซึ่งจีนเป็นประเทศแรก ที่ประกาศตั้งสินค้าตัวเองเป็นสินค้าสาธารณะ และปฏิบัติตามคำมั่นสัญญามาตลอด ปัจจุบันจีนมีการบริจาคให้กับ 80 ประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ ส่งออกกว่า 50 ประเทศ ทำให้ประเทศกำลังพัฒนาเข้าถึงวัคซีนได้

“ทีมไทยนับเป็นครอบครัวเดียวกัน เมื่อตกอยู่ในภาวะลำบากเราอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ วันนี้ประเทศจีนมีการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง โดยฉีดไปแล้วกว่า 400 ล้านโดส แต่ประชากรเรามีเป็นพันๆ ล้านคน ก็ต้องยอมรับว่าวัคซีนที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ แต่เมื่อประเทศไทยเผชิญวิกฤต เราก็ต้องจัดส่งวัคซีนให้ ซึ่งเดือนนี้จะมาอีก 1.5 ล้านโดส ที่จะส่งมอบให้ประเทศไทยก่อให้ประเทศไทยต่อสู้กับโรคโควิดได้เร็ว” นายหยาง ซิน กล่าวและว่า ข้อมูลประชากรจีนในประเทศไทย มีราวๆ 2 แสนคน

ขอบคุณแหล่งที่มา :https://www.facebook.com/200355362728/posts/10161217340417729/
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย