เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง ประเพณีโบราณของชาวจีน

ในวันที่ 5 เดือน 5 ตามปฏิทินจีน (จันทรคติ) ของทุกปี เป็นเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง ขอเชิญทุกท่านรับชมคลิปวิดีโอเพื่อเข้าใจประเพณีโบราณของชาวจีน สำหรับตำนานของเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างมีหลากหลายเรื่อง แต่ตำนานที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือเพื่อเป็นการรำลึกถึงชวีหยวน
.
ชวีหยวนเป็นนักกวีและขุนนางของแคว้นฉู่ ในยุคจ้านกว๋อ เขามีชื่อเสียงเพราะความรักชาติและมีผลงานที่โดดเด่นด้านร้อยกรอง กล่าวได้ว่า ชวีหยวน เป็นที่มาของกิจกรรมแข่งเรือมังกร และวันไหว้บ๊ะจ่าง

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย