เมืองโบราณที่ตั้งอยู่ใจกลางเส้นทางสายไหม

ทางศูนย์ฯจะพาทุกท่านไปเที่ยวเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ใจกลางเส้นทางสายไหมเส้นทางการค้าสำคัญในอดีตระหว่างยุโรปและเอเชีย นั่นก็คือ “ตุนหวง” คำว่า”ตุน” หมายถึงใหญ่ คำว่า” หวง ” หมายถึงเจริญรุ่งเรือง “ตุนหวง”หมายถึงความยิ่งใหญ่เรืองรอง ตุนหวงมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2100 ปี เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ใจกลางเส้นทางสายไหมเส้นทางการค้าสำคัญในอดีต สถานทีท่องเที่ยวน่าไปใช่ไหมล่ะทุกคน ลองไปสัมผัสด้วยตัวเองกันดูน้าาา

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย