ประกาศแข่งขันผลงานศิลปะ พู่กันจีน และรูปถ่ายในหัวข้อ✨ งามสง่าหูเซียง วรรรณกรรมสู้โรค📣📣ประกาศแข่งขันผลงานศิลปะ พู่กันจีน และรูปถ่ายในหัวข้อ✨ งามสง่าหูเซียง วรรรณกรรมสู้โรค✨💪💪เพื่อผ่านพ้นวิกฤติ ไวรัสโคโรนา ได้ใช้ผลงานทางวรรณกรรมเพื่อบันทึกเรื่องราวความเข้มแข็งของชาวจีนในการฝ่าฟันช่วงเวลาอันทุกข์ทรมาน ความช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานเพื่อป้องกันและควบคุมโรคโดยมิตรประเทศและประชาชน ซึ่งส่งเสริมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจะจัด “งามสง่าหูเซียง วรรรณกรรมสู้โรค” สร้างสรรค์ศิลปะ การเขียนพู่กันจีน และภาพถ่ายที่โดดเด่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

✅1.คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด🧒 แต่ละประเทศทั่วโลกที่มีชาวจีนโพ้นทะเลอาศัยอยู่ บุคคลในแวดวงศิลปะ การเขียนพู่กันจีน ภายถ่าย และผู้ที่ชื่นชอบ

✅2.หัวข้อเรียงความ🗒 โดยใช้หัวข้อ “งามสง่าหูเซียง วรรรณกรรมสู้โรค” ในสถานการณ์การป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่สะท้อนให้ชาวจีนโพ้นทะเลและมิตรชาวต่างชาติปรากฏให้เห็นเรื่องราวที่ทำให้คนประทับใจ โดยแสดงให้เห็นถึงทัศนียภาพทางธรรมชาติ ประเพณี มรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่มีความงดงามและความหมายแฝงอันดีของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหูเซียง กลั่นกรองจิตวิญญาณของวัฒนธรรมหูเซียงเป็นเนื้อหาของผลงานที่สะท้อนให้เห็นชาวจีนโพ้นทะเลที่มีต่อมาตุภูมิ หูเซียง และความรู้สึกที่เป็นมิตรระหว่างมิตรชาวต่างชาติและชาวจีนหูหนาน

✅3.กำหนดการ⏰ นิทรรศการในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกจัดนิทรรศการภายใต้ชื่อ “งามสง่าหูเซียง วรรรณกรรมสู้โรค” นิทรรศการออนไลน์ของศิลปะ การเขียนพู่กันจีน และภาพถ่ายที่ยอดเยี่ยมในต่างประเทศ ทางมณฑลของเราได้จัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญในการคัดเลือกผลงานอันยอดเยี่ยมจากทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับการแสดงสื่อออนไลน์ โดยมุ่งเน้นที่หัวข้อของการต่อสู้กับโรคระบาด

ในช่วงที่ 2 ได้จัดทัวร์นิทรรศการ “งามสง่าหูเซียง” ได้นำศิลปะ การเขียนพู่กันจีน และภาพถ่ายที่ยอดเยี่ยมมาจัดแสดง โดยคัดเลือกผลงานอันโดดเด่นที่ส่งมาในช่วงแรก ประกาศให้ผู้รังสรรค์ผลงานส่งชิ้นงานต้นฉบับ

✅4.กำหนดเวลา🕰

(1)ระยะเวลาส่งผลงาน:26 กุมภาพันธ์ – 30 พฤษภาคม 2563.

(2)ระยะเวลาจัดนิทรรศการออนไลน์:5 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2563

(3)ระยะเวลาทัวร์นิทรรศการ:เลือกวันหลังสถานการณ์การระบาดของโรคจบลงจัดทัวร์นิทรรศการในเมืองที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

✅5.ประเภทของรางวัล🏆 ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับนิทรรศการออนไลน์ได้รับรางวัลที่ระลึกคัดเลือกจากรางวัลที่ระลึกอีก จำนวน 20 ผลงาน ได้รับเกียรติบัตร กรมของเราเชิญผู้รังสรรค์ผลงานผลงานที่ได้รับรางวัลมาร่วมงานเทศกาลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหูหนานนานาชาติปี 2020 ซึ่งจะเข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน ผู้เขียนที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นสามารถนำผู้ช่วยหนึ่งคนเมื่อเดินทางมาถึงประเทศจีนค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางกรมจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบ ส่วนค่าใช้จ่ายการเดินทางระหว่างประเทศต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ผู้รังสรรค์ผลงานที่ได้รับรางวัลที่ระลึก ทางกรมของเราจะมอบการ์ดท่องเที่ยว Xiaoxiang ในปี 2020 จำนวน 2 ใบ เป็นมูลค่า 5,800 หยวน

✅6.การส่งผลงาน📍

(1) การส่งผลงานต้องส่งทางอีเมล์เท่านั้น จะไม่รับผลงานที่เป็นกระดาษ

(2) การคัดเลือกผลงานศิลปะ ผลงานการเขียนพู่กันจีน และผลงานรีเมค จะถูกส่งเพื่อการประเมินผล หลังจากได้รับการประกาศจากผู้จัดงาน จะต้องส่งผลงานต้นฉบับ

(3) ส่งผลงานภาพถ่ายไฟล์ขนาดใหญ่ ภาพเดียวหรือภาพเซทไม่จำกัด ภาพสีหรือภาพขาวดำไม่จำกัด ภาพเซทจำนวน 4 ถึง 12 รูป ต้องเป็นไฟล์ jpg ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300dpi และความยาวไม่ต่ำกว่า 3,500 พิกเซล

(4) ข้อตกลงเกี่ยวกับขนาดผลงานพู่กันจีนต้นฉบับ :ประเภทผลงานศิลปะ (รวมภาพวาดพู่กันจีน ภาพวาดสีน้ำมัน ภาพพิมพ์ ภาพสีน้ำ) ใส่กรอบ โดยภาพต้นฉบับต้องยาวไม่เกิน 120 เซนติเมตร ภาพวาดคมชัดกว่าตัวอักษรจีน ประเภทอักษรจีน (ลงตราประทับ) ไม่เกิน 8 นิ้ว (248เซนติเมตรX120เซนติเมตร) แนวตั้ง ไม่จำเป็นต้องใส่กรอบ

(5) ผลงานที่เข้าร่วมต้องเป็นต้นฉบับของศิลปิน มีลิขสิทธิ์ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์รวมทั้งบุคคลที่3 สิทธิ์ของภาพวาด ชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัวรวมไปถึง ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อพิพาทที่เกิดจากเรื่องข้างต้น จะถูกยกเลิกทั้งหมด คุณสมบัติของผลงานที่เข้าร่วม ความรับผิดชอบทางกฎหมายจะขึ้นอยู่กับเจ้าของผลงาน

(6) หน่วยงานเจ้าภาพมีสิทธิ์ในการใช้ผลงานเพื่อวิจัย ถ่ายภาพ บันทึก สิทธิ์ในการเผยแพร่และโฆษณา โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าโฆษณา หากหน่วยงานเจ้าภาพไม่ได้ใช้เพื่อการค้า

(7) ผลงานที่จัดแสดงสามารถส่งตรงโดยเจ้าของผลงานหรือผู้อื่น หรือส่งผ่านทางไปรษณีย์ (เจ้าของผลงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) แนะนำให้เจ้าของผลงานทำประกันภัยสำหรับผลงาน (เจ้าของผลงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) การจัดส่งจะต้องบรรจุอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสียหายและสูญหายระหว่างขนส่ง

(8) หลังจากเสร็จสิ้นงานนิทรรศการ ผลงานจะถูกคืนสู่เจ้าของผลงาน

(9) สิทธิ์ในการตีความคำบอกกล่าวเป็นของกรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของมณฑลหูหนาน ผู้ที่ร่วมจะถือว่าพวกเขาได้ยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดของการเรียกเอกสารนี้

✅7.ช่องทางการติดต่อ

📆 1.ส่งผลงานมาที่ E-mail:hnsyssyxh2018@163.com หัวข้ออีเมล์ที่ระบุว่า “ประเทศ + ศิลปิน + ชื่อผลงาน”พร้อมแบบฟอร์มที่กำหนด

2. ทางไปรษณีย์ หอวัฒนธรรมเมืองหูหนาน เลขที่ 69 ถนนซานมู่ฉงตะวันตก เขตเทียนซิน เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน รหัสไปรษณีย์ 410000

📌 ผู้ติดต่อ: เหอ ตงอัน โทรศัพท์ (+86)0731-85286152 เฉิน มู่อวี่ โทรศัพท์(+86)18942500648 Wechat ID : chenmuyu4194

ติดต่อสอบถาม: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ☎️ เบอร์โทรติดต่อประเทศไทย: 02-246-1666

📨สิ่งที่แนบมา:แบบฟอร์มลงทะเบียน “งามสง่าหูเซียง วรรรณกรรมสู้โรค” ศิลปะรูปแบบใหม่ ภาพเขียนอักษรจีน รูปถ่ายจากต่างประเทศ

กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลหูหนาน 26 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย