นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้เปิด “บ้านจารุสมบัติ”

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ได้เปิด “บ้านจารุสมบัติ” ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสถานที่จัดงานพิธีเปิดสถานที่ประชุมถาวรของสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและนายหยาง ซิน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคุณฉาง ยู่เหมิง อุปทูตฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย นายกู้ หงซิง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และนายจาง โป รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ เข้าร่วมในงาน
.
นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์กล่าวว่า สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์จะส่งเสริมการลงทุนและการแลกเปลี่ยนทางการค้าพร้อมทั้งความร่วมมือระหว่างไทยจีนต่อไป ทุเรียนของไทยเป็นที่ชื่นชอบของชาวจีนเป็นอย่างมาก ในอนาคตควรให้ความสำคัญเรื่องการร่วมมือกับทางจีนทางด้านนี้ให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังควรกระตุ้นการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป เสริมสร้างการพัฒนาความสามารถระหว่างทั้งสองประเทศ
.
นายหยาง ซิน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้กล่าวว่า ครบรอบ 45 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีน ทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร วัฒนธรรมและการศึกษา โดยต่างมีการพัฒนาและความก้าวหน้าที่ดี การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองประเทศในแต่ละปีมีจำนวนราว 40,000-50,000 คน นอกเหนือจากนั้น นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาเยือนประเทศไทยและประเทศไทยได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการลงทุนยอดนิยมสำหรับชาวจีน
.
ที่มาของข่าว thaizhonghua

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย