กรุงเทพฯศูนย์วัฒนธรรมจีนจะร่วมมือกับไทยมูลนิธิกษัตริย์

เมื่อเร็วๆนี้ที่สถานฑูตจีนในไทย , กรุงเทพ秦裕森ที่ปรึกษาทางวัฒนธรรมของวัฒนธรรมจีนเข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการศูนย์田善亭กษัตริย์ของไทยว่าเขาพอใจที่พะเยาเลขาธิการมูลนิธิดร. สุชาติไมทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความร่วมมือในการพูดคุย

เลขาธิการทั่วไปของไมนิน秦裕森田善亭รองประธานและที่ปรึกษาในการเริ่มต้นปีใหม่ไปเดาว่าเขากล่าวว่ามูลนิธิพะเยายินดีต้อนรับและขอบคุณ . เขากล่าวว่ามูลนิธิวัฒนธรรมจีนและหน่วยงานมีความร่วมมือลึกแหล่งที่มา โครงการความร่วมมือระหว่างไทย – จีนที่มีชื่อเสียงของชาต้นไม้น้ำมันที่กระทรวงวัฒนธรรมจีนและสถานฑูตจีนในไทยเริ่มดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของทั้งสองฝ่ายให้ความร่วมมือที่ดีประสบการณ์ที่ทำให้เขาประทับใจ จีนสูงของประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานเต็มของความกระตือรือร้นและลักษณะการทำงานที่ง่ายและยังได้รับพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีประธานมูลนิธิรางวัลสูง เจ้าหญิงและได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิชาถือว่าเป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม , และยินดีที่จะเล่นกับประเทศจีนมากขึ้นบวกกับความร่วมมือทางวัฒนธรรม

秦裕森 ) ที่ปรึกษาเลขาธิการกล่าวว่าเชียงใหม่กับกรุงเทพฯศูนย์วัฒนธรรมจีนก่อตั้งขึ้นเป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อทุ่มเทให้กับการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทย – จีนจัดแคมเปญใหญ่ๆที่สำคัญได้รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและสมาชิกของพระราชวงศ์ , รัฐบาลและทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมจีนได้กลายเป็นหนึ่งของนามบัตรที่สวยงาม กรุงเทพฯศูนย์วัฒนธรรมจีนกับไทยก็หวังที่จะ王猜พะเยาเขานาเปิดตัวมูลนิธิมูลนิธิความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับอิทธิพลของวัฒนธรรมจีนในพื้นที่นอกเขตกรุงเทพมหานครให้งอกราก หวังว่าทั้งสองฝ่ายจะให้ใช้ทรัพยากรร่วมกันและประโยชน์เกื้อกูลและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย – จีนที่เฟื่องฟู

พระมหากษัตริย์ของไทยว่าพะเยาเขานามูลนิธิก่อตั้งขึ้นปี 1988 รอยัลไทยที่มีชื่อเสียงและเป็นสาธารณะกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีตามลำดับเป็นประธานกิตติมศักดิ์และประธานมูลนิธิ มูลนิธิมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมและสวัสดิการ , การสนับสนุนวัฒนธรรมและการศึกษาแผนการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกษัตริย์ชนะหัวใจและได้รับการยกย่องจากยูเนสโก

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย