แกรนด์แคนยอนปาซาน

🏔แกรนด์แคนยอนปาซาน (Bashan Grand Canyon) ตั้งอยู่ในอำเภอซวนฮั่น เมืองต๋าโจว มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเพียงแห่งเดียวของชนเผ่าถู่เจียในมณฑลเสฉวน สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ของประเทศ เป็นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนผ่านการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศ อำเภอซวนฮั่นใช้แนวคิด “สวยงามและสนุก” ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
.
🏡ซึ่งประสบความสำเร็จในด้าน “การขจัดความยากจน” นำไปสู่การลดจำนวนผู้ยากจนในพื้นที่แกรนด์แคนยอนปาซานจาก 91,000 คนในปี 2014 เหลือเพียง 2,000 คน ในปี 2019 นำพาหมู่บ้านยากจนทั้งหมด 102 แห่งในพื้นที่ออกจากความยากจน และผลักดันให้รายได้ต่อหัวของชาวชนบทในพื้นที่เพิ่มขึ้น 2,100 หยวน ประสบความสำเร็จบนแนวทางใหม่ในการบรรเทาความยากจนผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ภูเขาที่ยากจน

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย