ระฆังชุด

ระฆังชุด

ระฆังชุดเป็นเครื่องตีที่สำคัญในสมัยโบราณของจีน ระฆังชุดประกอบด้วยระฆังต่างๆที่มีขนาดใหญ่เล็กหลายใบ แขวนไว้บนที่ตั้งไม้ตามลำดับและเรียงเป็นหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วย ความดังของเสียงเคาะของแต่ละใบก็ไม่เหมือนกัน เนื่องจากสมัยต่างกัน รูปร่างของระฆังชุดก็ไม่เหมือนกัน บนตัวระฆังมักจะมีภาพวาดที่ละเอียดสวยงาม

สมัยราชวงศ์ซางเมื่อกว่า3500ปีก่อน จีนก็เริ่มมีระฆังชุดแล้ว แต่ระฆังชุดในสมัยนั้นส่วนใหญ่เป็นชุดละสามใบ ต่อมายุคสมัยพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป จำนวนระฆังแต่ละชุดก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ระฆังชุดในสมัยโบราณส่วนใหญ่บรรเลงในวัง ไม่ค่อยได้รับความนิยมกันในพื้นบ้าน เวลาจะก่อสงคราม เข้าเฝ้ากษัตริย์หรือเซ่นไหว้ก็จะบรรเลงระฆังชุดในสมัยโบราณของจีน ระฆังชุดเป็นเครื่องดนตรีที่คนชั้นสูงเล่นกันโดยเฉพาะ เป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นและอำนาจ ตามสุสานของชนชั้นสูงสมัยโบราณในท้องที่ต่างๆ เช่น มณฑลยูนนาน มณฑลซานซีและมณฑลหูเป่ยของจีน ได้ขุดพบระฆังชุดของสมัยโบราณเป็นจำนวนมาก ที่น่าสนใจมากที่สุดคือระฆังชุดเจินโหวอี่ที่ได้พบในสุสานเจินโหวอี่ที่อำเภอสุย มณฑลหูเป่ย ระฆังชุดชุดนี้ฝีมือดีเยี่ยม นอกจากนี้ บนระฆังชุดยังได้จารึกตัวอักษรกว่า2800ตัวที่เกี่ยวกับท่วงทำนองเสียงดนตรี และได้บันทึกศัพท์เฉพาะดนตรีจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความทันสมัยของวัฒนธรรมดนตรีสมัยโบราณของจีน ระฆังเจินโหวอี่เป็นระฆังชุดที่มีจำนวนระฆังมากที่สุด ขนาดใหญ่ที่สุดและรักษาไว้ได้สมบูรณ์ที่สุดของจีนในปัจจุบัน นับเป็นสิ่งอัศจรรย์ในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของมนุษย์ ระฆังชุดมีเสียงบรรเลงที่ชัดและใส ไพเราะน่าฟัง สามารถบรรเลงท่วงทำนองเสียงเหมือนเพลง จึงได้ชื่อว่าระฆังเพลง

ปีค.ศ.1982 โรงงานเครื่องดนตรีชนชาติของเมืองอู่ฮั่น และโรงงานผลิตอุปกรณ์มีความแม่นยำสูงของอู่ฮั่นได้ร่วมกันผลิตระฆังชุดชิ้นใหม่แบบโบราณชุดหนึ่งตามระฆังชุดเจินโหวอี่ ระฆังชุดนี้มีการปรับปรุงต่างๆตามความต้องการของการแสดงบนเวทีและดนตรีสมัยใหม่ ทั้งชุดมี24ใบ แต่ละใบก็สามารถบรรเลงได้สองเสียง แขวนไว้เป็นสามแถว

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย