กิจกรรมวัฒนธรรมจีนหลากหลาย กับ โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย

ศูนย์วัฒนธรรมจีน | กิจกรรมวัฒนธรรมจีนหลากหลาย ณ โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย

8 มิถุนายนที่ผ่านมา ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรม ‘สัมผัสวัฒนธรรมจีน’ มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมจีนหลากหลาย ทั้งการเล่นดนตรีกู่เจิง วาดภาพจากพู่กันจีน และทำอาหารจีน มีนักเรียนและครูจากโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย เข้าร่วมกว่า 30 คน

นายเชว่ เสี่ยวหัว ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ กล่าวในงาน “วัยรุ่นไทยจำนวนมากขึ้นให้ความสนใจในวัฒนธรรมจีน เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และสัมผัสถึงมิตรภาพเสมือนครอบครัวเดียวกันของจีนและไทยได้อย่างแท้จริง”

กิจกรรมครั้งนี้ ครูและนักเรียนโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย ได้เรียนรู้เทคนิคและรูปแบบการวาดภาพจีนโบราณ สัมผัสถึงเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของการวาดภาพจีนโบราณ ได้เรียนรู้ทักษะการเล่นกู่เจิงและบรรเลงท่วงทำนองเพลงที่ไพเราะ

ในกิจกรรมทำอาหารจีนนั้น ได้ร่วมกันทำซาลาเปา เรียนรู้เทคนิคการทำอาหารขั้นพื้นฐานของจีน เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในอาหารดั้งเดิมของจีน

กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมครั้งนี้ ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย มีส่วนช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน และช่วยกระชับมิตรภาพระหว่างสองประเทศ

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย เป็นสถาบันการศึกษาระบบอังกฤษที่มีชื่อเสียง โรงเรียนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน หลักสูตรภาษาจีนมีความหลากหลาย ครอบคลุมนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

#ศูนย์วัฒนธรรมจีน


ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย