การแกะสลักน้ำเต้า

การแกะสลักน้ำเต้า เมืองหลานโจว รายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมณฑลกานซู่ ใช้มีดและเข็มเป็นเครื่องมือเป็นหลัก ใช้เทคนิคการแกะสลักในการแสดงออก รวบรวมบทกวี ตัวอักษรและภาพวาดพู่กันจีนเข้าด้วยกัน มีลวดลายที่หลากหลาย ลายเส้นมีความชัดเจน เน้นที่การแสดงออก การดึงดูดทางศิลปะที่มีความแข็งแกร่งและมีเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์และท้องถิ่นที่ชัดเจน

Link Video :
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย