กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ รูปใหญ่ซ้าย-บน (TH)

ศูนย์วัฒนธรรมจีน | 5 ก.พ. สุขสันต์วันหยวนเซียว

วันนี้เป็นวันเทศกาลโคมไฟ (Lantern Festival) ชาวจีนเรียกว่า ‘วันหยวนเซียว’ ตรงกับวันที่ 5 ก.พ. ตรงกับวันที่ 15 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีน

1 2