กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ รูปใหญ่ขวา-บน (EN)

นิทรรศการภาพมงคลตรุษจีน丨Part 1 ประเพณีอันดีงาม (เรื่องราวจีนดั้งเดิม)

ภาพมงคลตรุษจีน หรือ เหนียนฮว่า เป็นศิลปะการวาดภาพแขนงหนึ่งของจีน เป็นรูปแบบศิลปะที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวในประเทศจีน และเป็นศิลปะพื้นบ้านของจีนที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ ทั้งนี้ภาพมงคลดังกล่าวเป็นการสะท้อนสิ่งที่ได้พบได้เห็น โดยชาวจีนเชื่อว่าการติดภาพมงคลเช่นนี้ จะช่วยให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงเป็นศิลปะที่ชาวบ้านทั่วไปนิยมชื่นชอบ ผู้คนนิยมติดประดับภาพมงคลนี้เมื่อถึงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน เพื่อประดับตกแต่ง เสริมสร้างบรรยากาศ รวมทั้งมีนัยถึงการอวยพรปีใหม่และความรื่นเริงเป็นสิริมงคล ผลงานภาพมงคลตรุษจีนที่จัดแสดงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ สะท้อนถึงความงามแห่งวัฒนธรรมจีนในหลายมิติ เช่น การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของจีน วัฒนธรรมดั้งเดิม ทิวทัศน์ชนบท และการฟื้นฟูชนบท เพื่อแบ่งปันวัฒนธรรมที่มีลักษณะพิเศษของจีนกับผู้คนทั่วทุกมุมโลก โดยใช้ภาพมงคลตรุษจีนเป็นสื่อกลาง Part 1  ประเพณีอันดีงาม (เรื่องราวจีนดั้งเดิม) 01 A Mass of Blossom by Zhang Dan    The painting depicts the courtyard in a summer afternoon, where flowers are in full bloom and birds […]

Meeting of Partnerships for Cooperation between Lancang-Mekong River Tourism Cities

On the morning of October 21, the Lancang-Mekong Tourist Cities Cooperation Alliance (LMTCCA) Conference & Lancang-Mekong Mayor Forum on Culture and Tourism kicked off in Chongqing. The event was held both online and offline, aims to facilitate cooperation among Lancang-Mekong countries. Du Jiang, Deputy Minister of Ministry of Culture and Tourism of China, together with […]

Golden Autumn October, Qinghai Caifeng Creation Achievement Exhibition of Thai Artists Welcomes National Day

ชื่อ: นางวรรณี ชัชวาลทิพากร Mrs.Vannee Chutchawantipakorn วันเดือนปีเกิด: 21 ธันวาคม 2498 คุณวุฒิ: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ทํางาน: ศิลปินนักถ่ายภาพอิสระ ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ปีที่ได้รับ: 2549 ประสบการณ์ 40 กว่าปีกับศิลปะการถ่ายภาพ ได้รับรางวัลและเกียรตินิยมด้านการถ่ายภาพมากกว่า 100 รางวัล ประเทศจีนเป็นประเทศที่เดินทางไปถ่ายภาพมากที่สุดได้แลกเปลี่ยนผลงานการถ่ายภาพและแสดงนิทรรศการกับสมาคมต่าง ๆ ในประเทศจีนมาจนถึงปัจจุบัน แม้จะเกิดโรคโควิด-19 ระบาด ยังคงได้รับเชิญให้ส่งผลงานส่งเข้าร่วมแสดงนิทรรศการกับสมาคมถ่ายภาพชาวจีนโพ้นทะเล 1.ชื่อผลงาน: หมวก ศิลปิน: วรรณี ชัชวาลทิพากร เทคนิค: ดิจิทัล โฟโตกราฟฟี สถานที่: (茶卡盐湖)มณฑลชิงไห่ ประเทศจีน 2.ชื่อผลงาน: เขื่อนหลงหยางเสีย ศิลปิน: วรรณี ชัชวาลทิพากร เทคนิค: ดิจิทัล โฟโตกราฟฟี สถานที่: (龙羊峡水库)มณฑลชิงไห่ ประเทศจีน 3.ชื่อผลงาน: เจดีย์ ศิลปิน: […]

ARTS, CULTURE AND NATURE | THE BEST OF ART SNOWS FOR TOURISM OF CHINA

1. Song of the Moon การแสดง “แม่น้ำใสสะท้อนเงาดวงจันทร์” ในเมืองเจี้ยนเต๋อ มณฑลเจ้อเจียง ใช้บทกวีจีนที่มีชื่อเสียง “ซู่เจี้ยนเต๋อเจียง” เป็นแรงบันดาลใจ ใช้ “แม่น้ำ ดวงจันทร์ และผู้คน” เป็นองค์ประกอบ การแสดงชุคนี้แสดงออกถึง “แม่น้ำซินอัน พระจันทร์นิรันดร์ การเวียนว่ายตายเกิด ความคิดถึง อดีตและปัจจุบัน” พาให้ผู้ชมได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของ “ชาวเจี้ยนเต๋อ” ในสมัยโบราณ การแสดงเต็มไปด้วยแสงสีตระการตา พร้อมฉากธรรมชาติอันหลากหลาย ถูกรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับนักแสดง เสมือนได้พาผู้ชมไปท่องยังโลกที่เหนือความเป็นจริง 2. Night tour of the world of lanterns เทศกาลโลกโคมไฟหลากสีของประเทศจีน เกิดขึ้นในเมืองจื้อก้ง มณฑลเสฉวน เป็นจุดชมวิวระดับ 5A ของประเทศจีนที่มีอุตสาหกรรมโคมไฟหลากสีแห่งแรกในจีน โดยการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ การผลิตโคมไฟ และนิทรรศการงานเทศกาลโคมไฟ ได้ก่อตัวเป็นฐานห่วงโซ่อุตสาหกรรมครบวงจร โคมไฟจื้อก้งเป็นโครงการระดับนานาชาติที่รวมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การพักผ่อนหย่อนใจ และการเพลิดเพลินไปกับความสนุกเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้จื้อก้งกลายเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นในด้านการท่องเที่ยวแบบเจาะลึกรอบด้าน 3. The Peach Colony การแสดง “บันทึกธารดอกท้อ” ที่เมืองฉางเต๋อ มณฑลหูหนาน […]

X
X