กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ รูปใหญ่ขวา-บน (TH)

กิจกรรมงานบรรยายชุด “เรื่องราวประเทศจีน” ประจำปี2023 การบรรยายด้านวัฒนธรรมงิ้วเส้าซิง

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2566 ชุดการบรรยาย “เรื่องราวประเทศจีน” งิ้วเส้าซิง จัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

1 2