นิทรรศการ (EN)

นิทรรศการภาพมงคลตรุษจีน丨Part 3 ยุคสมัยที่ดีงาม (เรื่องราวยุคสมัยของจีน)

  ภาพมงคลตรุษจีน หรือ เหนียนฮว่า มีต้นกำเนิดในราชวงศ์ฮั่น และมีประวัติยาวนานกว่า 2,000 ปี ภาพมงคลพื้นบ้านดั้งเดิมนี้สร้างขึ้นโดยศิลปินพื้นบ้านเป็นหลัก สะท้อนถึงประเพณีและความเชื่อที่เรียบง่าย เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป ศิลปินมืออาชีพได้เข้าสู่วงการภาพเหนียนฮว่ามากขึ้นเรื่อย ๆ พวกเขาถ่ายทอดเหตุการณ์ในชีวิตจริงอย่างเจาะลึก คอยพัฒนาหัวข้อผลงานและรูปแบบในการสร้างสรรค์ให้มีความหลากหลาย รังสรรค์ชุดภาพวาดที่สะท้อนถึงสภาพสังคม นอกจากนี้ ภาพเหนียนฮว่ายังสื่อถึงไลฟ์สไตล์ ส่งเสริมกระแสนิยมใหม่ ๆ และเติมกลิ่นอายแห่งสุนทรียภาพใหม่ ๆ ลงในศิลปะจีน ยุคสมัยที่ดีงาม (เรื่องราวยุคสมัยของจีน) 01 Ecological Home by Chen Xiuhua The work depicts the earth-shaking changes in the countryside, cement roads, private cars, people’s living paradise and a peaceful home scene. 02 Happy Travel by […]

中国年画展丨Part 2 美生活(中国生活故事)

ภาพมงคลตรุษจีน หรือ เหนียนฮว่า เป็นรูปแบบสำคัญของศิลปะพื้นบ้าน ภาพมงคลตรุษจีนดั้งเดิมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อันล้ำค่าของประเทศจีน มีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นในยุคปัจจุบัน นิทรรศการออนไลน์ “ภาพอวยพรปีใหม่กับช่วงเวลาๆดี” ในครั้งนี้ ร่วมจัดโดยกรมวรรณกรรมและศิลปะในสังกัดกระทรวงสารนิเทศแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน กรมบริการสาธารณะในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สมาคมศิลปินจีนและหน่วยงานอื่น ๆ ผลงานภาพมงคลดังกล่าว อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระ แต่งแต้มด้วยสีสันสดใส บรรยายถึงภาพฉากการต้อนรับปีใหม่ สมาชิกในครอบครัวกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน และฉลองการเก็บเกี่ยวได้ผลอุดมสมบูรณ์ของเหล่าชาวบ้าน สะท้อนถึงความปรารถนาของผู้คนที่ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น Part 2  วิถีชีวิตอันงดงาม (เรื่องราวชีวิตชาวจีน) 01 Song of a Well-off Society by Zhao Xinxiao The work aims to depict singing, laughing and dancing, and to celebrate a happy and beautiful well-off life. 02Prosperity The work depicts […]

นิทรรศการภาพมงคลตรุษจีน丨Part 1 ประเพณีอันดีงาม (เรื่องราวจีนดั้งเดิม)

ภาพมงคลตรุษจีน หรือ เหนียนฮว่า เป็นศิลปะการวาดภาพแขนงหนึ่งของจีน เป็นรูปแบบศิลปะที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวในประเทศจีน และเป็นศิลปะพื้นบ้านของจีนที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ ทั้งนี้ภาพมงคลดังกล่าวเป็นการสะท้อนสิ่งที่ได้พบได้เห็น โดยชาวจีนเชื่อว่าการติดภาพมงคลเช่นนี้ จะช่วยให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงเป็นศิลปะที่ชาวบ้านทั่วไปนิยมชื่นชอบ ผู้คนนิยมติดประดับภาพมงคลนี้เมื่อถึงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน เพื่อประดับตกแต่ง เสริมสร้างบรรยากาศ รวมทั้งมีนัยถึงการอวยพรปีใหม่และความรื่นเริงเป็นสิริมงคล ผลงานภาพมงคลตรุษจีนที่จัดแสดงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ สะท้อนถึงความงามแห่งวัฒนธรรมจีนในหลายมิติ เช่น การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของจีน วัฒนธรรมดั้งเดิม ทิวทัศน์ชนบท และการฟื้นฟูชนบท เพื่อแบ่งปันวัฒนธรรมที่มีลักษณะพิเศษของจีนกับผู้คนทั่วทุกมุมโลก โดยใช้ภาพมงคลตรุษจีนเป็นสื่อกลาง Part 1  ประเพณีอันดีงาม (เรื่องราวจีนดั้งเดิม) 01 A Mass of Blossom by Zhang Dan    The painting depicts the courtyard in a summer afternoon, where flowers are in full bloom and birds […]

“The Harmony of Man and Nature, A Model of Grandeur-The Beauty of Ancient Chinese Royal Palaces” Online Photo Exhibition (Part 1)

คำนำ พระราชวังต้องห้ามของประเทศจีนในสมัยโบราณเป็นแบบอย่างของการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมจีนโบราณและศิลปะของการจัดสวน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจจักรพรรดิในสมัยโบราณ มีกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด มีเอกลักษณ์พิเศษ มีจิตวิญญาณการสร้างสรรค์อย่างเป็นธรรมชาติ แสดงถึงจุดสูงสุดของเทคนิคการก่อสร้างแบบจีนโบราณและผลงานศิลปะที่โดดเด่น สัญลักษณ์วัฒนธรรมจีนดั้งเดิมและมุมมองเชิงปรัชญาจากการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและมนุษย์แทรกซึมอยู่ นอกจากนี้ ยังมีสวนหลวงแห่งราชวงศ์ในกรุงปักกิ่ง เช่น สวนจิงซาน อุทยานเป๋ยไห่ พระราชวังหยวนหมิงหยวน สวนเซียงซาน เป็นต้น ซึ่งแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเอง ได้มีการสร้างขึ้นอย่างสวยงามและชาญฉลาด นิทรรศการภาพถ่ายนี้แสดงลักษณะการจัดวาง โครงสร้าง การตกแต่งที่สวยงาม รูปแบบสถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์สวนของพระราชวังโบราณ ใช้กล้องจับภาพความงามของสี่ฤดูกาลและความงามของแนวความคิดทางศิลปะ ทำให้ผู้ชมได้สัมผัสกับวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมจากมุมมองที่แตกต่างกันและสัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมของราชวงศ์จีนโบราณ 1.พระราชวังต้องห้ามกรุงปักกิ่ง และพระราชวังเสิ่นหยาง พระราชวังต้องห้าม เป็นพระราชวังของราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงของประเทศจีนในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง สร้างขึ้นในปีค.ศ.1406 และโดยทั่วไปแล้วเสร็จราวปีค.ศ.1420 มีประวัติยาวนานกว่า 600 ปี พระราชวังต้องห้ามมีความยาวจากเหนือจรดใต้ 961 เมตร และจากตะวันออกไปตะวันตก 753 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 725,000 ตารางเมตร และมีห้องจำนวน 8,707 ห้อง เป็นอาคารวังไม้ที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่สุดในโลก อาคารโดยทั่วไปจะกระจายอย่างสมมาตรบนแกนกลางและแบ่งออกเป็น “พระราชวังฝ่ายหน้า” และ “พระราชวังฝ่ายใน” ทางตอนเหนือของพระราชวังเป็นสวนของจักรพรรดิ รูปแบบสถาปัตยกรรมของพระราชวังต้องห้ามนั้นให้ความรู้สึกหนักแน่น หรูหรา […]

“The Harmony of Man and Nature, a Model of Grandeur-The Beauty of Ancient Chinese Royal Palaces” Online Photo Exhibition (Part 2)

3. พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน เป็นสวนหลวงในสมัยราชวงศ์ชิง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของปักกิ่ง เดิมมีชื่อว่า ชิงอีหยวน สร้างขึ้นในปี 1750 มีพื้นที่ 290 เฮกตาร์ เป็นสวนหลวงโบราณที่ใหญ่ที่สุดและอนุรักษ์ไว้ได้สมบูรณ์ที่สุด พื้นที่โดยรวมมีภูเขาอยู่ทางทิศเหนือ ตรงกลางเป็นทะเลสาบ กลางทะเลสาบมีเกาะ มีภูเขาว่านโช่วและทะเลสาบคุนหมิง เป็นการใช้ทิวทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ต่างๆ ในจีนและศิลปะเทคนิคการสร้างสวน ใช้ภูเขาและน้ำตามธรรมชาติสร้างเป็นสวน สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบของสวนหลวงจีนโบราณ ในปี 1998 พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เช่นเดียวกับสถานที่พักร้อนเฉิงเต๋อในมณฑลเหอเป่ย สวนจัวเจิ้งและสวนหลิวในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ได้รับขนานนามว่าเป็นสี่สวนสำคัญของจีน 01 1.ทัศนียภาพโดยรอบของอี๋เหอหยวน  ภาพโดย หม่าเหวินเซียว         ภูเขาซีซานในปักกิ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของเหล่าขุนนางในราชวงศ์หลายยุคสมัย ภูเขาว่านโช่วที่ถูกขนาบด้วยทะเลสาบคุนหมิงและภูเขาซีซานที่อยู่ห่างไกลถือเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาไท่หาง การปีนเขาและการเดินชมสวนถือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจของเหล่าจักรพรรดิโบราณ ในช่วงปลายราชวงศ์ชิง เนื่องจากเป็นดังสภาพแวดล้อมในฝัน อี๋เหอหยวนจึงถูกใช้เป็นสถานที่ในการว่าราชการบ้านเมืองของราชวงศ์ 02 2.ถนนซูโจว  ภาพโดย จางเสี่ยวเหลียน         จักรพรรดิเฉียนหลง (ค.ศ. 1711-1799) ผู้ซึ่งชื่นชอบสไตล์หมู่บ้านริมน้ำเจียงหนาน พระองค์ทรงรับสั่งให้สร้างถนนค้าขายสไตล์เจียงหนานในบริเวณสองฝั่งแม่น้ำสวนชิงอี ด้านหลังภูเขาว่านโช่ว และตั้งชื่อให้ว่า ถนนซูโจว ซึ่งต่อมาค่อยๆ ก่อตัวเป็นกลุ่มอาคารสไตล์ชุมชนริมน้ำพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ 03 3.สี่ทวีปใหญ่  ภาพโดย […]

【China Tourism and Culture Weeks】Chinese Medical Culture Microclass

แนะนำห้องเรียนวัฒนธรรมการแพทย์แผนจีน 【1】เทคนิคการนวดกดจุดช่วยให้นอนหลับสบาย 【2】เทคนิคการนวดกดจุดบริเวณคอและไหล่ 【3】ผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังการออกกำลังกาย 【4】เทคนิคการนวดกดจุดผ่อนคลายความเมื่อยล้า 【5】เทคนิคการนวดกดจุดดูแลรักษาดวงตา

ARTS, CULTURE AND NATURE | THE BEST OF ART SNOWS FOR TOURISM OF CHINA

1. Song of the Moon การแสดง “แม่น้ำใสสะท้อนเงาดวงจันทร์” ในเมืองเจี้ยนเต๋อ มณฑลเจ้อเจียง ใช้บทกวีจีนที่มีชื่อเสียง “ซู่เจี้ยนเต๋อเจียง” เป็นแรงบันดาลใจ ใช้ “แม่น้ำ ดวงจันทร์ และผู้คน” เป็นองค์ประกอบ การแสดงชุคนี้แสดงออกถึง “แม่น้ำซินอัน พระจันทร์นิรันดร์ การเวียนว่ายตายเกิด ความคิดถึง อดีตและปัจจุบัน” พาให้ผู้ชมได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของ “ชาวเจี้ยนเต๋อ” ในสมัยโบราณ การแสดงเต็มไปด้วยแสงสีตระการตา พร้อมฉากธรรมชาติอันหลากหลาย ถูกรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับนักแสดง เสมือนได้พาผู้ชมไปท่องยังโลกที่เหนือความเป็นจริง 2. Night tour of the world of lanterns เทศกาลโลกโคมไฟหลากสีของประเทศจีน เกิดขึ้นในเมืองจื้อก้ง มณฑลเสฉวน เป็นจุดชมวิวระดับ 5A ของประเทศจีนที่มีอุตสาหกรรมโคมไฟหลากสีแห่งแรกในจีน โดยการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ การผลิตโคมไฟ และนิทรรศการงานเทศกาลโคมไฟ ได้ก่อตัวเป็นฐานห่วงโซ่อุตสาหกรรมครบวงจร โคมไฟจื้อก้งเป็นโครงการระดับนานาชาติที่รวมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การพักผ่อนหย่อนใจ และการเพลิดเพลินไปกับความสนุกเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้จื้อก้งกลายเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นในด้านการท่องเที่ยวแบบเจาะลึกรอบด้าน 3. The Peach Colony การแสดง “บันทึกธารดอกท้อ” ที่เมืองฉางเต๋อ มณฑลหูหนาน […]

Food-themed micro documentary A Taste of China: Journey of Xinjiang

A Taste of China: Journey of Xinjiang This food-themed micro documentary A Taste of China: Journey of Xinjiang Cuisine is totaled 5 episodes for the first series, including fiverepresentative cities (Urumqi, Turpan, Altay, Ili and Kashgar) from different regions of Xinjiang, China. A variety of border-less narrative techniques combining food, humanities and tourism are employed. […]

Beautiful China Ice and Snow Tour Interactive Experience

With a focus on the 2022 Beijing Winter Olympics and the winter tourism resources in northern China, the “Beautiful China – Ice and Snow Tour: Series of short video shows” introduces Chongli’s Taizicheng Town, one of the venues for the Winter Olympics, and the natural winter landscapes, folk customs and winter sports in Heilongjiang, Jilin, […]

“Love in Dunhuang” Special Exhibition of Calligraphy and Painting-Exploring Dunhuang Culture”

” L o v e i n D u n h u a n g “ Special Exhibition of Calligraphy and Painting-Exploring Dunhuang Culture ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ร่วมกับ กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลกานซู่ นำเสนอ “เสน่หาแห่งเมืองตุนหวง” นิทรรศการภาพวาดพู่กันจีนออนไลน์บนเว็บไซต์ทางการและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ของศูนย์วัฒนธรรมจีนฯ

1 2 3 5
X
X