โครงการขจัดความยากจน (EN)

CIJUELIN VILLAGE, LHASA CITY, TIBET AUTONOMOUS REGION, CHINA

หมู่บ้านฉือเจวี๋ยหลิน เมืองลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต หมู่บ้านฉือเจวี๋ยหลิน แต่เดิมเป็นหมู่บ้านยากจนแบบทั่วไปในเมืองลาซา เขตปกครองตนเองทิเบตประเทศจีน ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่คือการทำเกษตรแบบดั้งเดิม รายได้ของเศรษฐกิจการเกษตรอยู่ในระดับต่ำ ชาวบ้านโดยทั่วไปมีระดับการศึกษาที่ไม่สูงนัก และความตระหนักในการริเริ่มเพื่อกำจัดความยากจนยังไม่แข็งแกร่งพอ ในปีค.ศ. 2012 บริษัทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยวี่ซ่างเหอเหม่ยได้ตั้งรกรากขึ้นที่นี่ โดยมีละครมหากาพย์ขนาดใหญ่ของวัฒนธรรมทิเบต”องค์หญิงเหวินเฉิง” เป็นโครงการหลักของรูปแบบ “ศิลปะการแสดงการท่องเที่ยวเพื่อขจัดความยากจน” รูปแบบใหม่ นับตั้งแต่เริ่มโครงการ “องค์หญิงเหวินเฉิง” ในปีค.ศ. 2013 บริษัทยวี่ซ่างเหอเหม่ยได้สนับสนุนให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการแสดงและการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการขจัดความยากจนของพวกเขา จาก “การจ้างงานอิสระ” เป็น “ผู้ประกอบการอิสระ” นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานแล้ว โครงการยังจัดหางานให้กับเกษตรกรและคนเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งร้อยงาน การดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว ทำให้รายได้ต่อปีของชาวบ้านเพิ่มขึ้นจาก 5,500 หยวนในปีค.ศ. 2012 เป็น 20,000 กว่าหยวนในปีค.ศ. 2018 ภายหลังจาก 7 ปีของการทำงานหนัก โครงการ “องค์หญิงเหวินเฉิง” ได้บุกเบิกการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของหมู่บ้านฉือเจวี๋ยหลิน และตระหนักถึงการพัฒนาแบบบูรณาการของ “การขจัดความยากจน การเสริมสร้างภูมิปัญญาและปณิธาน”

KAYANG VILLAGE, XINING, QINGHAI PROVINCE, CHINA

หมู่บ้านข่าหยาง เมืองซีหนิง มณฑลชิงไห่ หมู่บ้านข่าหยาง ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองหลันหลงโข่ว ตำบลหงจง เมืองซีหนิง มณฑลชิงไห่ ประเทศจีน ที่นี่ตั้งอยู่ในภูเขาลึก การคมนาคมไม่สะดวกอย่างยิ่งและการพัฒนาทางเศรษฐกิจค่อนข้างล้าหลัง มีประชากรจำนวน 926 คนใน 265 ครัวเรือนโดยมีผู้ยากไร้ 131 คน จาก 44 ครัวเรือน ตั้งแต่ปีค.ศ.2015 เป็นต้นมา บริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรซีหนีงเซียงฉวี่ได้ดำเนินการพัฒนาและก่อสร้างจุดท่องเที่ยวข่าหยาง  จากการพยายามมาหลายปี หมู่บ้านข่าหยางกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม รายได้เฉลี่ยต่อหัวของผู้คนในหมู่บ้านข่าหยางเพิ่มขึ้นจาก 2,850 หยวนในปีค.ศ.2015 เป็น 12,480 หยวนในปีค.ศ. 2017 ในเดือนธันวาคมค.ศ. 2016 หมู่บ้านข่าหยางกลายเป็นหมู่บ้านแรกในมณฑลชิงไห่ที่กำจัดความยากจนได้ ได้รับการขนานนามว่า “หมู่บ้านตัวอย่างในการขจัดความยากจนจากการท่องเที่ยวชนบทแห่งชาติ” และ “หมู่บ้านของประเทศจีนอันสวยงาม”

HUANGLING VILLAGE, SHANGRAO, JIANGXI PROVINCE, CHINA

หมู่บ้านหวงหลิง มณฑลเจียงซี หมู่บ้านหวงหลิง มณฑลเจียงซี ประเทศจีน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 580 ปี สิบปีก่อนชาวบ้านกว่า 180 ครัวเรือน ได้ย้ายที่อยู่อาศัยออกไปจนเหลือเพียงแค่ 68 ครัวเรือน ทิ้งหมู่บ้านให้ว่างเปล่าจนแทบไม่เหลืออะไร เหลือเพียงแต่ที่นาและพื้นที่ว่างเปล่าเท่านั้น หมู่บ้านหวงหลิงได้เข้าร่วมโครงการ “ร่วมกันขจัดความยากจน” ซึ่งทำให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว และกลายเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเที่ยว ปัจจุบันหมู่บ้านโบราณกลายเป็นจุดชมวิวระดับ 4A ที่รับนักท่องเที่ยวได้มากถึง 30,000 คนต่อวัน คนในหมู่บ้านทำธุรกิจของตัวเองและสร้างรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นจาก 3,500 หยวนเป็น 35,000 หยวน ในปีค.ศ. 2017 จำนวนนักท่องเที่ยวในหมู่บ้านหวงหลิงเกินหนึ่งล้านคน ที่นี่ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับการท่องเที่ยวในชนบท และได้สร้าง “หวงหลิงโมเดล” ของการท่องเที่ยวในชนบทเพื่อขจัดความยากจน

XUEFENG MOUNTAIN, HUNAN PROVINCE, CHINA

ภูเขาเสวี่ยเฟิงซาน มณฑลหูหนาน ภูเขาหูหนานมีพื้นที่ครอบคลุม “สี่เมืองและสิบตำบล” โดยมีหมู่บ้านกระจายอยู่ลึกเข้าไปในภูเขา มีผู้ยากจนอาศัยอยู่กว่า 40% ของคนจนทั้งหมดในมณฑลหูหนาน จากความร่วมมืออย่างแข็งขันระหว่างบริษัทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหูหนานเสวี่ยเฟิงกับรัฐบาลท้องถิ่นในด้านบูรณาการการท่องเที่ยวเพื่อขจัดความยากจน หลังจากการก่อสร้างนานกว่า 5 ปี การลงทุนกว่า 1 พันล้านหยวนก็สามารถสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งชาติระดับ 3A ได้สำเร็จ 3 แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวแห่งชาติระดับ 4A 1 แห่ง นักท่องเที่ยวหลายพันคนเดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อน ผู้คนเกือบ 100,000 คนได้รับประโยชน์จากการบูรณาการการท่องเที่ยวเพื่อขจัดความยากจนนี้ และมีคนยากจนมากกว่า 35,000 จากคนในหมู่บ้านยากจน 31 แห่งใน 4 เมือง ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีอยู่ที่ 1,0288 หยวน และอัตราการลดลงของความยากจนอยู่ที่ 100%

THREE GORGES RENJIA SCENIC AREA, YICHANG CITY, HUBEI PROVINCE, CHINA

หมู่บ้านสือผาย เมืองอี๋ชาง มณฑลหูเป่ยหมู่บ้านสือผาย เมืองอี๋ชาง มณฑลหูเป่ย ด้านหน้าเป็นแม่น้ำแยงซี ด้านหลังติดกับภูเขา การเดินทางค่อนข้างยากลำบาก จึงทำให้เป็นเมืองที่ร้างผู้คน จากมาตรการ “การอนุรักษ์สำคัญที่สุด การพัฒนาอย่างมีเหตุผล การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและการพัฒนาร่วมกัน” จุดชมวิวหมู่บ้านสือผายเริ่มต้นด้วยการปรับปรุงการจราจรและสร้างท่าเรือเฟอร์รี่แบบมาตรฐานสำหรับนักท่องเที่ยว 6 แห่ง รวมถึงท่าเรือท่องเที่ยวสือผายและซานโต่วผิง ซึ่งได้เปลี่ยนวิธีเดินทางของชาวบ้านในท้องถิ่นไปโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ จุดชมวิวยังทำให้ชาวบ้านในท้องถิ่นให้ขจัดความยากจนด้วยการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว ปัจจุบันเกษตรกรมากกว่า 60% รอบ ๆ จุดชมวิวต่างประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หลังจาก 23 ปีของการพัฒนาอย่างแข็งขัน พื้นที่จุดชมวิวซานเสียได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A แห่งชาติ จุดชมวิวนี้ได้ผลักดันให้หมู่บ้านสือผาย และหมู่บ้านหวังเจียผิงกลายเป็นหมู่บ้านที่ร่ำรวย

WUDANG MOUNTAIN SCENIC AREA, SHIYAN CITY, HUBEI PROVINCE, CHINA

จุดชมวิวภูเขาอู่ตังซาน (เขาบู้ตึ๊ง) เมืองสือเยี่ยน มณฑลหูเป่ย อู่ตังซาน หรือภูเขาบู๊ตึ้ง ตั้งอยู่ในเขตเมืองสือเยี่ยน มณฑลหูเป่ย มีพื้นที่จุดชมวิวทั้งหมด 312 ตารางกิโลเมตร ภูเขาบู๊ตึ้งเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาสี่ภูเขาลัทธิเต๋าที่มีชื่อเสียง เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิเต๋า เป็นบ้านเกิดของมวยไทเก๊ก และเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมการรักษาสุขภาพในประเทศจีน

ENSHI GRAND CANYON SCENIC AREA, HUBEI PROVINCE, CHINA

แกรนด์แคนยอนเอินซือ มณฑลหูเป่ย      แกรนด์แคนยอนเอินซือ ตั้งอยู่ในภูเขาอู่ตัง (ภูเขาบู๊ตึ้ง) เดิมเป็นพื้นที่ยากจนที่รู้จักกันดีในมณฑลหูเป่ย มีภูเขาสูงและหุบเขาลึก การคมนาคมไม่สะดวกและข้อมูลข่าวสารที่เข้าไม่ถึง มีบุคคลยากจนที่ลงทะเบียนแล้วจำนวน 9,133 คน จาก 2,832 ครัวเรือน มณฑลหูเป่ยใช้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นจุดเริ่มต้นรูปแบบใหม่ของการขจัดความยากจนและลงทุนในการก่อสร้างแกรนด์แคนยอนเอินซือ จุดชมวิวระดับ 5A แห่งชาติ ผ่านการพัฒนาโครงการการท่องเที่ยวต่าง ๆ มีการสร้างละครเวทีเช่น “เรือมังกร” การเช่าบ้านที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยของชาวบ้าน การสร้างโฮมสเตย์และมีการจ้างงานบุคคลในท้องถิ่น รายได้ของครัวเรือนที่ยากจนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้พ้นจากสถานะหมู่บ้านที่ความยากจนในปี ค.ศ. 2019   

BAICAO GARDEN, XINPING VILLAGE, LUSHI COUNTY, SANMENXIA, HENAN PROVINCE, CHINA

สวนยวี่ซีป๋ายฉ่าว หมู่บ้านซินผิง มณฑลเหอหนาน หมู่บ้านเป่ยหยิง เมืองซานเหมินเสีย มณฑลเหอหนาน เป็นรูปแบบของชุมชนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีนหรืออาจถือได้ว่าในโลก หลังจากการเปิดให้คนภายนอกเข้าชมในปี ค.ศ.2016 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 800,000 คน และรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ปีละ 25 ล้านหยวน หมู่บ้านเป่ยหยิงได้เข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวเพื่อขจัดความยากจน โดยการสนับสนุนทางอุตสาหกรรม การเพิ่มรายได้จากการจ้างงาน ตั้งแต่ปี ค.ศ.2016 เป็นต้นมา ประชากรหมู่ในบ้านเป่ยหยิงเกือบทุกครอบครัวได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในชนบท รายได้จากการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเป่ยหยิงราว 4 ล้านหยวนต่อปี และรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อหัวในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น 4,000 หยวน มีอัตราการแรงงาน 100% และสามารถขจัดความยากจนได้สำเร็จ  

GUSHI COUNTY, XINYANG CITY, HENAN PROVINCE, CHINA

อำเภอกู้สื่อ เมืองซิ่นหยาง มณฑลเหอหนาน อำเภอกู้สื่อ เมืองซิ่นหยาง มณฑลเหอหนาน ได้เข้าร่วมโครงการขจัดความยากจน โดยได้มีการผลักดันให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั่วทั้งมณฑล ให้ความช่วยเหลือการพัฒนาโครงการ การจัดหาพื้นที่และแนวทางการฝึกอบรม ให้ความช่วยเหลือแก่หมู่บ้านสำคัญและครัวเรือนที่ยากจน จุดท่องเที่ยวในชนบททั่วทั้งมณฑล ทำให้มีผู้คนทั้งหมด 9,015 คนจากครัวเรือนที่ยากจน 3,019 ครัวเรือน ปัจจุบันหมู่บ้าน 14 แห่งที่เข้าร่วมโครงการขจัดความยากจน โดยการท่องเที่ยวต่างได้รับการปลดเปลื้องจากความยากจน  

HAIPING YI VILLAGE, SHUICHENG COUNTY, GUIZHOU PROVINCE, CHINA

หมู่บ้านไห่ผิงอี๋ ตำบลสุ่ยเฉิง ตำบลสุ่ยเฉิง มณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน มีการค้นหาการสร้างสรรค์รูปแบบการย้ายถิ่นฐานเพื่อขจัดความยากจน ตามแนวความคิดที่ว่า “การย้ายถิ่นของชุมชน การสร้างแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาสวนสาธารณะ การกระตุ้นตลาดในเมืองและการขจัดความยากจนของประชาชน” การย้ายถิ่นฐานของคนยากจนในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอันเลวร้ายไปยังเมืองสถานที่ท่องเที่ยว เมืองอุตสาหกรรม เมืองที่มีลักษณะเฉพาะชุมชนเมืองและสถานที่อื่น ๆ ที่มีสภาพการพัฒนาที่ดีกว่า และทำการสร้างแผนธุรกิจ การลงทุนที่หลากหลายการสร้างเสถียรภาพด้านการจ้างงาน การสร้างสรรค์อุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งหกด้านไปพร้อมกันนี้ เป็นรูปแบบ “ไห่ผิงโมเดล” . สำหรับการย้ายถิ่นฐานเพื่อขจัดความยากจน หมู่บ้านไห่ผิง หมู่บ้านสร้างขึ้นบนภูเขาโดยแบ่งตามกลุ่มต่าง ๆ 6 กลุ่มตามแหล่งที่มาของชาวเผ่าอี๋ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเผ่าอี๋อย่างเต็มที่ และแสดงถึงประสิทธิภาพของรูปแบบการขจัดความยากจน “ไห่ผิงโมเดล” . #VisitingChinaOnline #Guizhou #OnlinePhotoExhibitions #รูปแบบการบรรเทาความยากจน #การขจัดความยากจน

JIANGBIAN GROUP, JINJIANG VILLAGE, LONGJI TOWN, GUILIN CITY, GUANGXI ZHUANG AUTONOMOUS REGION, CHINA

  กลุ่มเจียงเบียน หมู่บ้านจินเจียง ตำบลหลงจี๋ เมืองกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วง มณฑลกว่างซี กลุ่มเจียงเบียน หมู่บ้านจินเจียง ตั้งอยู่ที่ตำบลหลงจี๋ เมืองกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน อยู่ใกล้กับนาขั้นบันไดหลงจี๋ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก มีความพร้อมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์ แต่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่มีจำนวนน้อยและรายได้หลักยังคงมาจากเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม รายได้ต่อปีของชาวบ้านต่ำกว่า 5,000 หยวนและมีประชากรที่ยากจนจำนวนมาก คิดเป็น 30% ของประชากรในพื้นที่ ในเดือนตุลาคม ปีค.ศ.2017 คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการการพัฒนาการท่องเที่ยวกุ้ยหลินและบริษัท Airbnb ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ โดยนำหมู่บ้านจินเจียงซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยากจน เป็นตัวนำร่องเพื่อดำเนินโครงการสร้างการท่องเที่ยวในชนบทเพื่อขจัดความยากจน . #VisitingChinaOnline #Guangxi #OnlinePhotoExhibitions #รูปแบบการบรรเทาความยากจน #การขจัดความยากจน

BASHAN GRAND CANYON SCENIC AREA, DAZHOU CITY, SICHUAN PROVINCE, CHINA

แกรนด์แคนยอนปาซาน อำเภอซวนฮั่น เมืองต๋าโจว มณฑลเสฉวน  แกรนด์แคนยอนปาซาน (Bashan Grand Canyon) ตั้งอยู่ในอำเภอซวนฮั่น เมืองต๋าโจว มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเพียงแห่งเดียวของชนเผ่าถู่เจียในมณฑลเสฉวน สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ของประเทศ เป็นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนผ่านการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศ อำเภอซวนฮั่นใช้แนวคิด “สวยงามและสนุก” ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว . ซึ่งประสบความสำเร็จในด้าน “การขจัดความยากจน” นำไปสู่การลดจำนวนผู้ยากจนในพื้นที่แกรนด์แคนยอนปาซานจาก 91,000 คนในปี 2014 เหลือเพียง 2,000 คน ในปี 2019 นำพาหมู่บ้านยากจนทั้งหมด 102 แห่งในพื้นที่ออกจากความยากจน และผลักดันให้รายได้ต่อหัวของชาวชนบทในพื้นที่เพิ่มขึ้น 2,100 หยวน ประสบความสำเร็จบนแนวทางใหม่ในการบรรเทาความยากจนผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ภูเขาที่ยากจน . #VisitingChinaOnline #SichuanBashanGrandCanyon #OnlinePhotoExhibitions #รูปแบบการบรรเทาความยากจน  

1 2 3
X
X