บทที่3 “อาเลยไท่ ซุปปลาและแกะ

พื้นที่บริเวณอาเลยไท่ของซินเจียงมีป่าและภูเขาสูง ทิวทัศน์หุบเขาแม่น้ำ ทะเลสาบและน้ำพุร้อน ภาพฝาผนังและงานแกะสลักหิน ทุ่งหญ้าธรรมชาติและแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ที่นี่ล้วนมาจากของขวัญจากธรรมชาติที่มอบให้กับดินแดนมหัศจรรย์อย่างซินเจียงแห่งนี้ แกะในทุ่งหญ้าและปลาในตำบลฝู่ไห่ เป็นรสชาติของธรรมชาติ ซุปปลาและแกะแสนอร่อย ขนบธรรมเนียมทางชาติพันธุ์ที่เป็นธรรมชาติและมีอิสระช่วยเสริมซึ่งกันและกันในดินแดนอาเลยไท่ นำเสน่ห์อันไร้ขีดจำกัดมาสู่ผู้คน

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย