บทที่4 “อิลีคาซัค ข้าวหมกเนื้อแพะ(โส่วจัวฟั่น)”

ธรณีสัณฐานอันเป็นเอกลักษณ์ของอิลีคาซัคทำให้เกิดฝนตกชุกในพื้นที่บริเวณนี้ พร้อมทั้งยังหล่อเลี้ยงระบบนิเวศ วัฒนธรรม และอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ ในบรรดาอาหารเลิศรสมากมายในอิลีคาซัค “ข้าวหมกเนื้อแพะ” จะประทับอยู่ในใจของทุกคนที่เคยมาอิลีคาซัค สำหรับชาวอิลีคาซัค “ข้าวหมกเนื้อแพะ” ได้กลายเป็นรสชาติส่วนหนึ่งของชีวิต🍚

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย