บทที่5 “อุรุมชี ไก่จานใหญ่(ต้าผานจี)”

ซินเจียงเป็นพื้นที่ที่มีมีหลายชนเผ่าอยู่ร่วมกัน และแน่นอนยังมีอาหารเลิศรสซินเจียงแท้ๆ ของทุกกลุ่มชาติพันธุ์และทุกภูมิภาคยังรวมอยู่ที่นี่ด้วย ในเมืองอุรุมชีซึ่งเป็นเมืองเอก ทุกร้านอาหารจะมีเมนูจานเด่นที่ชื่อว่าไก่จานใหญ่ซึ่งเป็นรสชาติที่อยู่ในความทรงจำส่วนลึกที่สุดของชาวซินเจียงทุกคน รสชาติถึงเครื่อง เข้มข้น ผัดใช้ไฟเเรงในกระทะร้อนๆกับหอมใหญ่ เเละมันฝรั่ง เป็นการผสมผสานของส่วนผสมจากทั่วทุกมุมโลก ก็สามารถรับประทานร่วมกันได้อย่างกลมกลืน
.
🍲 อาหารเช่นไก่จานใหญ่นั้นแสดงถึงความใจกว้างในการยอมรับความหลากหลายของวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติในอุรุมชี ไม่ว่าจะเป็นชาวฮั่นหรือชนกลุ่มน้อยอื่นไม่ว่าเป็นคนท้องถิ่นหรือต่างถิ่นก็แล้วกันๆ ก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสบายในอุรุมชีได้

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย